Geen collegegeld voor student-bestuurder

Studenten hoeven straks geen collegegeld meer te betalen als ze een jaar lang fulltime bestuurswerk doen.

Daar gaat minister Bussemaker voor zorgen, heeft ze de Tweede Kamer beloofd. Studenten die een bestuursjaar doen, hoeven dan geen collegegeld te betalen, maar kunnen wel bij hun universiteit ingeschreven blijven staan.

Goed plan, vindt studentenpartij SOG. ‘We pleiten al jaren voor een dergelijke constructie, omdat het duidelijk is dat een serieus bestuursjaar van veel waarde is voor de persoonlijke ontwikkeling van de student. Uit recent onderzoek onder RUG-alumni bleek dat een bestuursjaar een positieve ontwikkeling heeft op de latere carrière’, reageert fractievoorzitter Alexander van ‘t Hof.

Geen beurs

De RUG maakt het al mogelijk om collegegeldvrij te besturen, maar dan gaat het om studenten die (tijdelijk) niet ingeschreven staan bij de RUG of een andere onderwijsinstelling.

‘De reden dat veel studenten dit niet doen, is omdat studenten die collegeldvrij besturen geen geld kunnen lenen van DUO. Een bestuursbeurs is een beurs, geen salaris. Het is een onkostenvergoeding die niet dekkend is. Als je als student ervoor kiest je een jaar lang fulltime in te zetten in het ondersteunen van studenten en het studieklimaat, moet er de mogelijkheid bestaan om rond te komen door bijvoorbeeld geld te lenen bij DUO. Geld dat later terugbetaald moet worden’, zegt Van ’t Hof.

Onduidelijk

Het is nog niet duidelijk of de toekomstige regeling van Bussemaker voor collegegeldvrij besturen voor iedereen geldt, of alleen voor studenten die niet of nauwelijks financiële steun krijgen van hun ouders. Bussemaker komt daar begin volgend jaar op terug.

Van ’t Hof: ‘Ik hoop dat de minister deze mogelijkheid gaat bieden voor alle studenten en niet alleen aan studenten die een aanvullende beurs krijgen. Zodat iedereen die zich inzet voor zijn medestudenten erkenning en steun krijgt.’

03-12-2015