Geen extra geld voor noodlijdend letteren

Het RUG-bestuur is niet van plan om de zak met geld die het krijgt van de overheid anders te verdelen onder de faculteiten. Dat is slecht nieuws voor letteren.

Letteren zit flink in de financiële problemen. Een van de oorzaken volgens de faculteit is de oneerlijke verdeling van de rijksbijdrage. ‘Wederom stellen we vast dat het [geldende] verdeelmodel van de RUG geen recht doet aan de aard en omvang van de faculteit, met opleidingen met kleine en grote aantallen studenten, soms sterk fluctuerende instroom, intensievere onderwijsvormen en deels relatief dure opleidingen’, schreef het faculteitsbestuur eerder.

Maar een ander model zit er niet in. De RUG volgt het verdeelprinicipe van het ministerie van Onderwijs – gebaseerd op het aantal nominale studenten en het aantal uitgereikte diploma’s – en wil daar niet van afwijken. ‘Onze keuze is om het [ministerie] te volgen’, zegt RUG-bestuurder Jan de Jeu.

Zwaar weer

Het universiteitsbestuur erkent dat letteren in zwaar weer zit en heeft het faculteitsbestuur gevraagd om met een concreet plan te komen om weer uit de rode cijfers te geraken. Desnoods wil het RUG-bestuur wel tijdelijk extra geld beschikbaar stellen. Maar verder moet de faculteit vooral zichzelf redden. ‘De eerste oproep aan de faculteit is om ervoor te zorgen dat ze met beschikbare middelen tot een sluitende begroting kunnen komen.’

Volgens de faculteit moeten daarvoor meer studenten worden binnengehaald, maar ook het onderwijs efficiënter worden georganiseerd. En dat betekent snijden in het aantal masteropleidingen.

Vage plannen

Dat laatste is niet onwenselijk, meent studentenpartij Lijst Calimero, mits studenten daarbij worden betrokken. Maar de overige maatregelen – zoals het binnenhalen van meer studenten en ervoor zorgen dat er nominaal wordt gestuurd – klinken de partij wat vaag in de oren. ‘Wij vragen ons af hoe de faculteit dit voor ogen ziet? Is het niet al jaren bezig om deze aantallen omhoog te krijgen?’

De studentenpartij vroeg het RUG-bestuur daarom in de universiteitsraad om het verdeelmodel toch te herzien. Maar De Jeu houdt voet bij stuk. ‘Aanpassing moet je niet lichtzinnig overwegen. En we hebben nog geen aanleiding gevonden om serieus een ander model te overwegen.’

In februari wordt het verdeelmodel op aandringen van studentenpartij SOG besproken in de universiteitsraad.

14-12-2015