Geen recensies Housing Office

De RUG wil wel meewerken aan een onafhankelijke website over studentenhuisvesting, maar voorziet problemen als er negatieve recensies op staan over het Housing Office.

Student International and European Law Rasmus Geertsema (21) is met de universiteit in gesprek over Host me right! Een website waarmee hij de onoverzichtelijke markt voor studentenhuisvesting transparanter wil maken, door studenten hun huisbaas te laten recenseren. Dat ziet de universiteit niet helemaal zitten.

Verdomhoekje

De RUG wil de website alleen ondersteunen als er geen negatieve recensies van het Housing Office op komen, de organisatie die voor internationale studenten bemiddelt bij het vinden van tijdelijke woonruimte. ‘Terechte kritiek is prima, maar we hebben geen zin om het Housing Office in een verdomhoekje te zetten’, reageert Jan Wolthuis, beleidsmedewerker Onderwijs & Studenten.

De universiteit vreest dat internationale studenten door negatieve recensies misschien besluiten niet naar Groningen te gaan. ‘En we willen ook niet dat het Housing Office een vracht kritiek krijgt, want dat is onze gesprekspartner. Wij zijn medeverantwoordelijk voor het Housing Office, het heeft geen zin om ze als vijand te zien’, zegt Wolthuis.

Teleurstellend

Geertsema noemt de reactie teleurstellend. ‘Wij gaan geen censuur op onze website toepassen, anders zouden we er net zo goed niet aan kunnen beginnen. Wij gaan door en de RUG kan aanhaken of niet.’

Hij gaat met een groep studenten onderzoeken welk belang de universiteit precies heeft bij het Housing Office zijn, en waarom de kosten van de organisatie zo hoog zijn. ‘Neem de Van Houtenlaan. Het Housing Office betaalt jaarlijks 72.000 euro aan schoonmaakkosten. Dat zou betekenen dat ze negen uur per dag schoonmaken. Als je weet hoe het er daar uitziet, dan weet je dat dat niet klopt.’

Over twee weken hoort Geerstema of de gemeente Groningen mee wil betalen aan Host me right! Gebeurt dat niet, dan gaat hij op zoek naar een verdienmodel waarbij de website onafhankelijk kan blijven. Volgens Wolthuis is de RUG nog steeds bereid over samenwerking te praten.

12-06-2013