Hoogleraren tandheelkunde vrijuit

Hoogleraren tandheelkunde Winkel en Van Winkelhoff hadden wel degelijk conflicterende belangen toen ze publiceerden over mondspoelmiddelen. Maar ze krijgen geen straf.

Het UMCG en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de RUG deden beide onderzoek naar de hoogleraren, omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. In augustus vorig jaar vergeleken ze in een artikel mondspoelmiddelen van de fabrikanten Dentaid en Gaba, terwijl ze zelf via hun bedrijven LabOral Diagnostics en LabOral International aandelen in Dentaid hebben.

Volgens de onderzoekscommissie van de RUG hebben de hoogleraren ten onrechte vermeld dat er geen conflicterende belangen zijn, maar is er geen aanleiding om aan te nemen dat de onderzoeksgegevens niet kloppen. ‘De integriteit van de hoogleraren op dit vlak is niet in het geding.’

Zakelijke belangen

Het UMCG liet accountants- en adviesorganisatie KPMG onderzoek doen naar de zakelijke belangen van Winkel en Van Winkelhoff. Daaruit blijkt dat zij hun belangen in Dentaid wel bekend hadden gemaakt, maar niet conform de daarvoor geldende procedures. De Raad van Bestuur heeft hen daarop aangesproken. ‘Het UMCG beschouwt de casus nu als ‘lesson learned’.’

Ook de totstandkoming van de bijzondere leerstoel Speciale Parodontologie, die indirect door Winkel’s Kliniek voor Parandotologie in Amsterdam wordt gefinancierd, is volgens het UMCG niet in strijd met de huidige regelgeving.

Het persbericht van UMCG en RUG geeft bijzonder weinig informatie over beide onderzoeken. Zo meldt het dat aan beide hoogleraren ‘passende maatregelen’ wordt opgelegd voor het niet vermelden van hun conflicterende belangen, maar niet wat die maatregelen zijn. ‘Ik kan daar geen antwoord op geven, omdat het beleid van de RUG is om geen nadere toelichting te geven’, aldus UMCG-woordvoerster Marjolein Bogaards.

Wel leiden de onderzoeken tot gerichte acties ‘om het bewustzijn van en de bekendheid bij medewerkers van de bestaande regelgeving op het gebied van wetenschappelijke integriteit te versterken’.

Lees hier ons verhaal over de kwestie.

28-05-2014