Geen verhoging bsa

De RUG ziet voorlopig af van verhoging van het bindend studieadvies naar 50 studiepunten. En ook de invoering van een bsa in het tweede studiejaar gaat niet door.

Volgens het universiteitsbestuur is het niet opportuun. Dat staat in een onderzoek naar het effecten van verhoging van het bsa, dat donderdag in de universiteitsraad wordt besproken. Volgens het RUG-bestuur heeft verdere uitbreiding van het bindend studieadvies te weinig effect en kan beter worden gefocust op het wegwerken van studieachterstand bij trage studenten.

Drempel

Sinds 2010 geldt aan de RUG een bindend studieadvies in het eerste jaar. In de eerste jaren gold een norm van 40 studiepunten. Sinds 2012 moeten studenten echter 45 punten halen om door te mogen. Het universiteitsbestuur wilde de drempel opnieuw verhogen naar 50 studiepunten, maar ziet daar nu toch vanaf.

Een verhoging zorgt namelijk niet voor de gewenste gedragsverandering, meent het college van bestuur. Er kan daarom beter energie worden gestoken in het tegengaan van studieachterstand in het tweede studiejaar. Experimenten aan de verschillende faculteiten moeten uitwijzen wat daarvoor de beste methode is. ‘Gedacht kan worden aan een extra tentamen of opdracht met een korte periode intensieve begeleiding door studentassistenten net na het academische jaar of eind augustus’, schrijft het universiteitsbestuur.

De reparatiemogelijkheid in de zomer komt niet voor iedereen beschikbaar. Alleen studenten die het bsa hebben gehaald, maar de propedeuse niet en die de eerste twee tentamenpogingen wel ‘inzet hebben getoond’ mogen meedoen. De faculteiten moeten al snel plannen maken. Het college wil het liefst nog dit jaar de reparatiemogelijkheid invoeren.

Geen experimenten

De RUG ziet ook af van de experimenten die minister Bussemaker wil houden om een bindend studieadvies in het tweede studiejaar in te voeren. De kans is te groot dat studenten die wel gemotiveerd zijn om hun studie op tijd af te ronden, toch een negatief bindend studieadvies krijgen. Het college denkt dat maatregelen als matchingsgesprekken met toekomstige studenten, uitbreiding van decentrale selectie en invoering van learning communities meer effect hebben op de studieresultaten.

Het universiteitsbestuur laat de verhoging van het bsa nog niet helemaal los. Nominaal studeren moet het uitgangspunt zijn, volgens het college. Het ziet daarom verhoging van de norm in de toekomst nog steeds als een ‘logische stap’.

 

22-05-2013