‘Geen zware boeken bovenin de kast’

De RUG vraagt medewerkers geen lijvige boeken of andere zware spullen meer bovenin de kast te leggen, vanwege gevaar bij aardbevingen.

Dat staat in een e-mail die medewerkers van de universiteit hebben gekregen. De RUG geeft in de mail tips over hoe ze zelf iets kunnen ondernemen op hun werkplek om beter voorbereid te zijn op een aardbeving, en het risico op schade en letsel te beperken.

‘Kijk kritisch naar je werkplek’, houdt de universiteit voor. ‘Heb ik zware spullen boven op hoge kasten of planken staan? Zo ja, verwijder ze en zet ze op de vloer of op een plaats waar vallen geen risico oplevert. Hoe is mijn kastindeling? Door de kast anders in te delen – zware spullen onderin en lichte bovenin – loop je minder risico dat de kast omvalt.’

Inspectie

De RUG start binnenkort een inventarisatie in alle gebouwen waar objecten staan die tijdens een aardbeving kunnen vallen en schade of letsel kunnen veroorzaken. Daarbij gaat het onder andere om ornamenten en gevelelementen, laat woordvoerder Gernant Deekens weten. ‘Denk bijvoorbeeld aan schoorstenen. Bij alle RUG-gebouwen die in eigendom zijn, wordt geïnventariseerd om welke elementen het gaat en welke maatregelen genomen moeten worden. Gebouwen die de RUG huurt, daarbij gaan we in gesprek met de eigenaar. De aanbesteding wordt binnenkort afgerond, waarna de opdracht kan worden gegund en de inventarisatie kan starten.’

Ook wordt bij iedere faculteit en dienst een team samengesteld dat de gebouwen gaat inspecteren op losse huisraad. ‘Deze teams worden getraind door een extern bureau om deze taak goed te kunnen uitvoeren. Een app is in ontwikkeling waarmee zij gemakkelijk meldingen kunnen doorgeven, zodat deze ingepland en opgepakt kunnen worden’, zegt Deekens.

Kwetsbaar

Daarnaast worden kwetsbare gebouwen of gebouwen met kwetsbare goederen bekeken. ‘Denk aan het KVI en aan de datacenters. Maar bijvoorbeeld ook de proefdiercentra. Dit alles wordt in overleg met de NAM opgepakt en uitgevoerd. Daarnaast wisselen wij onze ervaringen uit met de Hanzehogeschool, het UMCG en de gemeente.’

08-10-2015