Gemeentepartijen verdeeld over vriendschap Yantai

De partijen in de gemeenteraad zijn verdeeld over het verzoek van de RUG om vrienden te worden met de stad Yantai.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Groningen wil het plan van de RUG om een campus in China te starten, steunen door een vriendschapsverdrag te sluiten met Yantai. Het helpt de universiteit bij het bouwen van een warme band met de stad, maakt Groningen internationaal aantrekkelijker en kost ook nog niets, zegt burgemeester Peter den Oudsten.

Maar de SP ziet dat anders, bleek woensdag tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. ‘Er zijn talloze bedrijven die met internationale contacten werken. Moeten we dan met elke stad een vriendschapsrelatie beginnen? We moeten die band niet aangaan puur en alleen omdat de RUG daar een campus begint’, zei Rosita van Gijlswijk van de SP.

‘Prima dat de RUG dit wil, maar wij zien geen reden om een relatie aan te gaan. Of is het college van B&W onder druk gezet?’ wilde Anne Kuik van CDA weten. Daarnaast vinden de partijen, net als de Stadspartij en ChristenUnie, dat de gemeente niet meer stedenbanden moet aangaan, maar juist moet minderen in het aantal vriendschappen. ‘Verder kan ik maar moeilijk geloven dat in een land waar de overheid alles bepaalt, ernaar Nederlandse normen les zal worden gegeven’, zei Kuik.

Werkgelegenheid

VVD en PvdA zijn wel voor een vriendschapsrelatie met Yantai. Het past bij de internationale ambitie van de stad en het is goed voor de werkgelegenheid, vinden ze. ‘Het zal niet alleen voor meer studenten zorgen. Maar het is ook een kans voor de RUG om de score in rankings te handhaven of verbeteren. En wat goed is voor de RUG is goed voor Groningen’, meent Arend Jan Wonink van D66.

Student en Stad is het daarmee eens. ‘De universiteit is ontzettend belangrijk voor de stad. Daarom willen we ze helpen.’ GroenLinks wil nog geen standpunt innemen, maar heeft ook geen behoefte aan uitbreiding van de relaties met China. De Partij voor de Dieren ziet het als mooie kans voor kennisuitwisseling, maar is toch tegen vanwege de samenwerking met FrieslandCampina, dat met behulp van de Chinese Landbouwuniversiteit (partner van de RUG in Yantai) een megafarm wil beginnen.

Mensenrechten

Volgens Den Oudsten heeft Yantai de stad Groningen tijdens een bezoek eind september formeel gevraagd om vrienden te worden. Daarbij is nog wel even gesproken over de mensenrechtensituatie in het land. ‘We leggen natuurlijk wel uit hoe we als gemeente tegen fundamentele aspecten van het leven aankijken. Maar het is ondenkbaar dat als we een vriendschapsverdrag tekenen, dat we dan in formele setting met een lijstje komen waarin we aangeven wat er allemaal beter kan in zo’n land. Ook al vinden we dat wel. Dat gebeurt op een goede, zorgvuldige en respectvolle manier.’

Volgens de burgemeester heeft de RUG hem niet voor het blok gezet met het verzoek om de campus in Yantai te steunen met een vriendschapsverdrag. ‘We menen in volle overtuiging dat als die samenwerking zo veelomvattend is, we de universiteit moeten steunen door een vriendschapsverdrag te tekenen. Wij verzoeken u ons te steunen.’

Of dat gaat gebeuren, zal pas blijken tijdens de gemeenteraadsvergadering eind oktober. De partijen willen eerst overleggen voor ze een besluit nemen.

07-10-2015