Gemeentepartijen willen huisvesting op Zernike

Verschillende partijen in de gemeenteraad willen studentenhuisvesting op Zernike.

Stadspartij, PvdA en SP zeiden woensdagavond tijdens een raadscommissie veel voordelen te zien in studentenwoningen op Zernike. ‘Internationale studenten willen niet in Vinkhuizen wonen, voor hen is Zernike the place to be’, zei PvdA-raadslid Maarten van der Laan.

Toekomstplannen

RUG, Hanzehogeschool, gemeente en provincie presenteerden eind januari hun toekomstplannen voor Zernike. Het grijze bedrijventerrein moet in de komende tien jaar meer een park worden, met een mix van bedrijven, onderwijs, sport en studenten. In de plannen wordt ook aan studentenhuisvesting voor internationale studenten gedacht, maar een concrete invulling is nog niet gevonden.

Samen met de Stadspartij, maakt de PvdA zich nu sterk voor de bouw van studentenwoningen op Zernike. Maar ook andere partijen zien er wat in, bleek woensdag. SP-raadslid Mechteld van Duin: ‘Wij denken echt dat jongerenhuisvesting op Zernike de druk op de rest van de stad kan verlichten.’

De partijen kampen al langer met de vraag waar de stad haar studenten moet laten. ‘De druk op de gewone woonwijken wordt steeds groter. Studentenkamers op Zernike zouden die last deels kunnen wegnemen’, zegt Van der Laan.

Onderzoek

Definitieve plannen zijn er nog niet. De partijen willen eerst onderzoeken of er wel vraag is naar kamers aan de noordkant van de stad. Wethouder Roeland van der Schaaf denkt dat de studentenhuisvesting nabij de campus in elk geval klein moet blijven. ‘Het moet passen bij de hoofddoelstelling van Zernike.’

05-03-2015