Geneeskunde en sociale faculteit naar Ebbingekwartier

De RUG lijkt een nieuwe campus te willen beginnen aan het Ebbingekwartier. Naast Usva, Sportcentrum en University College, krijgen ook geneeskunde en de sociale faculteit er een onderwijsgebouw.

Niet alleen het University College, Usva en het Spotcentrum krijgen vestigingen bij het Ebbingekwartier. De faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) en Medische Wetenschappen krijgen over enkele jaren ook collegezalen aan de rand van het centrum.

Op het Ebbingekwartier – naast het CiBoGa-terrein en tegenover het Infoversum – komt een onderwijsgebouw voor zowel geneeskunde als GMW. Dat staat in een voortgangsrapportage van de sociale faculteit. De studies gaan gebruikmaken van het pand als het huurcontract van het onderwijsgebouw aan de Bloemstraat is afgelopen.

Huisvestingsplannen

De verhuizingen zijn onderdeel van de lange termijn huisvestingsplannen van de RUG, die enkele maanden geleden met faculteitsbestuurders, Hanzehogeschool en de gemeente zijn besproken. Deze maand worden ze publiekelijk bekendgemaakt. ‘De plannen voor dat terrein bevinden zich in een pril stadium. Besluiten over de toekomstige ontwikkeling van het terrein zijn nog niet genomen. De universiteit zal gezamenlijk met andere partijen naar buiten treden wanneer de tijd rijp is’, laat een woordvoerder weten.

Schermafbeelding 2014-11-03 om 11.09.38

Faculteitsbestuurder Rita Landeweerd van GMW wil nog niets over de plannen zeggen. ‘Dit is formeel nog niet openbaar. Ik voel me niet in een positie om hierover mededelingen te doen aan de pers’, zegt zij. Wel staat in de voortgangsrapportage dat de faculteit liever kleine onderwijsruimten had gehad in de nabijheid van de hoofdvestiging aan de Grote Kruisstraat.

Een UMCG-woordvoerder laat weten dat binnen Medische Wetenschappen niets bekend is over de plannen.

Nieuwe campus

De RUG lijkt met de verhuizingen naast de City Centre campus, Zernike campus en Healthy Ageing campus een nieuwe campus te willen beginnen aan het Ebbingekwartier. In sommige stukken wordt al gesproken over de City Campus, maar of dat werkelijk de naam wordt, is onduidelijk. Wanneer het onderwijsgebouw er komt, is nog niet bekendgemaakt.

03-11-2014