Gespannen debat over hbo-ers met p

Gaat de deur voor hbo-ers met een propedeuse en havo als vooropleiding nu wel of niet dicht? Dat wilde de universiteitsraad donderdag weten. Het antwoord was helder: ' Daar hebben jullie niks over te zeggen.'

Het was een gespannen debat. Studenten en personeelsleden in de universiteitsraad wilden uitleg over de plannen van het universiteitsbestuur om studenten met een hbo propedeuse en havo als vooropleiding vanaf september volgend jaar te weren. Maar collegevoorzitter Sibrand Poppema had weinig zin om het besluit nog een keer uit te leggen.

Poppema: ‘Ik zeg het nog één keer’

Olie op het vuur was dit keer het nieuwe model Onderwijs en Examenregeling (OER). Daarin staat duidelijk dat een bacheloropleiding niet toegankelijk is voor studenten zonder vwo-diploma, die in het bezit zijn van een hbo-propedeuse. ‘In dit stuk is wederom algemene uitsluiting de norm. Wij zijn tegen en achten dit niet wenselijk’, riepen de studentenpartijen.

‘Ik zegt het nog één keer’, begon Poppema zichtbaar getergd. ‘We volgen de wet. Er is geen automatische toelating meer voor mensen met een hbo-p en havo als vooropleiding. Dus ook niet bij de RUG. Maar als faculteiten aan de hand van data kunnen laten zien dat sommige groepen wel succesvol zijn, dan laten we die toe. We bespreken met de faculteiten welke bijzondere eisen aan die studenten moeten worden gesteld.’

Partijen: ‘Stel het besluit uit’

Volgens Poppema worden de hbo-ers niet buitengesloten vanwege de negatieve invloed die zij hebben op de rendementen van de universiteit. ‘Het ergste is dat van de honderd die beginnen, er 64 na vier jaar nog steeds geen bachelor hebben. Dat is waar het mij om gaat. We gaan geen speciale programma’s maken om deze studenten succesvol te maken, dat is niet onze taak.’

Studenten en personeelsleden willen echter dat het besluit wordt uitgesteld, zodat eerst kan worden onderzocht waarom de studenten langer over hun studie doen. ‘We zeggen ook niet dat alle studenten geschikt zijn, we zijn voor toelatingseisen’, zei Wytse Valkema van Calimero. Daarnaast streeft het universiteitsbestuur zo de wet voorbij, aldus partijgenoot Hannelore Vanderveen. ‘Doel van de wet is niet hbo-ers te weren.’

Verder is er ook een andere reden om het besluit uit te stellen, meende Mathieu Paapst van de personeelsfractie voor de wetenschap. ‘Er is een reparatiewet die nog wordt besproken in de Tweede Kamer.’

Personeel: ‘Wij zoeken het hogerop’

Maar volgens Poppema hebben de partijen in de universiteitsraad helemaal niets te willen. Ze zijn, zo benadrukte RUG-jurist Aart Korten namens het universiteitsbestuur, niet bevoegd.

‘Maar dat wordt niet geaccepteerd’, vatte raadsvoorzitter Hilly Mast de reacties van de partijen samen. De personeelsfractie voor de wetenschap liet al weten het hogerop te willen zoeken. Maar voordat het zover is moeten de fractievoorzitters en het universiteitsbestuur eerst rond de tafel gaan om de kwestie uit te praten, oordeelde Mast.

Volgende week staat het onderwerp opnieuw op de agenda voor de universiteitsraad.

21-02-2014