Gezondheid lijdt onder aardbevingen

Groningers zeggen dat ze niet lijden onder de gaswinning. Maar gezondheidsklachten zijn er wel degelijk. Slapeloosheid, concentratieproblemen en gewrichtsklachten bijvoorbeeld.

Tom Postmes en Katherine Stroebe van de RUG presenteerden vanochtend de eerste resultaten van het onderzoek Gronings Perspectief over de gezondheid, veiligheid en toekomstperspectief voor 23 gemeentes in Groningen.  Ze deden hun onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders. ‘Maar we zijn volledig onafhankelijk’, zegt Stroebe. ‘We zijn wetenschappers.’

Ze zijn nog altijd trots op de plek waar ze wonen, blijkt uit de vragenlijsten die Postmes en Stroebe aan een representatieve groep van krap 5000 Groningers voorlegden. ‘En dat is belangrijk, want het beeld van Groningen is vaak heel zwart.’

Geen klagers

aardbevingloppersumMaar mensen die vaker schade ondervonden hebben door de aardbevingen, lijden daar wel onder. Deze bewoners hebben anderhalf keer zoveel last van stressklachten. Slapeloosheid dus, prikkelbaarheid. Hun geheugen laat het vaker afweten en ze hebben buik- of maagpijn. Daarnaast is er sprake van neerslachtigheid en een gevoel van onveiligheid. ‘En die invloed is fors’, benadrukt Postmes.

14 procent van de bewoners met meervoudige schade klaagt over gezondheidsschade, 13 procent over geestelijke klachten. Dat is 9 procent bij mensen zonder schade. De getallen lijken misschien laag, zegt Postmes, maar het is wel degelijk een groot verschil. ‘Deze resultaten zijn heel robuust.’

‘Ontzorgen’

Daar moet iets aan gebeuren, vindt Postmes. ‘Deze mensen zijn geen klagers’, benadrukt hij. ‘Hun klachten moet je serieus nemen.’

Hij pleit voor het ‘ontzorgen’ tijdens de schadeafhandeling. Medische zorg moet toegankelijker, procedures moeten eenvoudiger. ‘Het is ook heel belangrijk verder te onderzoeken welk vangnet er is in de sociale omgeving, want deze mensen gaan niet snel naar de huisarts.’

Niet afgerond

loppersumaardbeving2Nationaal Coördinator Hans Alders sluit zich daarbij aan. Hij zegt nog meer aandacht te gaan besteden aan snelle inventarisatie van schades en de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’.

Het onderzoek is hiermee nog niet afgerond. In totaal worden zeven vragenlijsten afgenomen. Ook worden de resultaten afgezet tegen gegevens van het langlopende LifeLinesonderzoek, waarbij de gezondheid van 165 duizend gezonde Noord-Nederlanders gedurende langere tijd wordt gevolgd.

Het volledige tussenrapport is te vinden op de site van Gronings Perspectief.

29-04-2016