GMW bezuinigt op personeel

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen moet het de komende jaren met minder onderzoekers doen. Het aantal wetenschappers daalt van ruim 330 voltijdsbanen in 2014 naar 258 in 2017.

Een noodzakelijke stap, zegt portefeuillehouder middelen van de sociale faculteit Rita Landeweerd. De faculteit heeft de laatste jaren al 1,3 miljoen per jaar moeten inleveren op inkomsten op algemene middelen. Maar ook de inkomsten uit onderzoekssubsidies lopen. De faculteit schrijft in 2014 een tekort van 981.000 euro.

Pas in 2017 is dat omgebogen tot een plus van 675.000 euro. ‘Verreweg het grootste deel van de uitgaven wordt gedaan aan personeel’, stelt ze. ‘Dus ook de uitgaven aan personeel zullen moeten dalen om de begroting gezond te houden.’

Tijdelijk personeel

De afname van het aantal wetenschappers zit hem vooral in het tijdelijke personeel: docenten leveren veertien voltijdsplaatsen in ten opzichte van 2013 en promovendi zelfs 26 fte.

Veel tijdelijke docenten werden eerder aangetrokken om de groei van het aantal studenten bij vooral psychologie op te vangen. Ze spelen een belangrijke rol in het begeleiden van mentoraatsgroepen en geven vaardigheidscolleges. Toch denkt Landeweerd niet dat de groepen nu groter worden. Ook is het niet de bedoeling dat andere wetenschappelijke staf nu meer college gaat geven. ‘Het is niet de bedoeling om het onderwijs te extensiveren’, benadrukt ze. ‘We zullen ook een flexibele schil houden om schommelingen in studentenaantallen op te vangen. De vraag is alleen hoe dik die schil moet zijn.’

Voor de faculteitsraad was dat deze week reden om zorg uit te spreken naar het faculteitsbestuur. ‘We blijven kritisch hierover’, vond voorzitter Casper Albers. Toch kreeg de begroting een ‘positief gevoelen’ van de raad.

 

17-10-2013