GMW krijgt eigen ‘erfgoedkamer’

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werkt aan een eigen ‘erfgoedkamer’. De kamer wordt in de zomer van 2016 geopend.

Het is de bedoeling dat de kamer gevuld wordt met oude artefacten en manuscripten die nu door de faculteit zweven, zegt communicatiemedewerker Sander van Lien. ‘Over de uiteindelijke invulling zijn we nog in gesprek. Het wordt overigens ook meer een verhalende tentoonstelling dan dat er unieke stukken komen te liggen. De naam ‘erfgoedkamer’ is dus wat zwaar, maar dat is op het moment de werktitel. We willen aan de hand van een aantal prominente hoogleraren de geschiedenis van de faculteit vertellen.’

Het idee voor de kamer ontstond nadat in 2014 het 50-jarig bestaan van de faculteit werd gevierd. Gedurende het jaar werd daar de nodige aandacht aan besteed, zo werd onder andere het boek Over Professoren uitgegeven, maar dit was voor het faculteitsbestuur niet voldoende. ‘Die aandacht was tijdelijk en zou weer verdwijnen’, aldus Van Lien. ‘Daarom wilden we iets permanents doen met onze geschiedenis.’

De kamer zal in de zomer van 2016 geopend worden, al is nog niet bekend wanneer. ‘Of dat met de opening van het academisch jaar is of op een ander moment, moet nog besloten worden.’

09-11-2015