Gratis tandencheck in trek

De actie ‘Check Your Smile’ van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorg (CTM), die meer oefenpatiënten voor tandheelkundestudenten moet genereren, heeft inmiddels al ruim 350 aanmeldingen opgeleverd.

Studenten van de RUG en de Hanze kunnen zich sinds 12 februari gratis aanmelden voor een gebitscontrole. Ook de diagnostiek zit bij de actie inbegrepen. Als ze patiënt blijven bij het CTM, krijgen ze een korting van 25 procent op alle volgende behandelingen. Die moeten wel betaald worden. De actie loopt nog tot en met vrijdag 1 april.

Blijven oefenen

Bij het CTM dreigde een patiëntentekort te ontstaan, vooral bij de bachelor, aldus UMCG-woordvoerder Joost Wessels. Het doel van de actie is het vergroten van het patiëntenbestand, zodat tandheelkundestudenten in de nabije toekomst gewoon kunnen blijven oefenen op echte patiënten.

Hoeveel studenten blijven hangen na zo’n eerste gratis gebitscontrole is lastig in te schatten, ook omdat het de eerste keer is dat het CTM een dergelijke actie organiseert. Wessels verwacht dat ruim de helft van de aanmelders patiënt blijft. ‘We binden ze graag voor langere tijd aan het CTM, door goede kwaliteit en lage tarieven. In elk geval voor hun studententijd. Daarna verhuist een deel toch vaak naar elders’, legt Wessels uit.

De werkdruk voor tandheelkundestudenten gaat niet verder omhoog, benadrukt de woordvoerder. ‘De actie is juist bedoeld om te voorkomen dat het aantal patiënten te laag zou worden. Nu zijn het er weer genoeg voor onderwijsactiviteiten.’

Kwaliteit

Het noodlijdende CTM zoekt naar mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs op te krikken, na het kritische rapport Szabo en het grote tekort op de jaarrekening. Dat laatste werd pas onlangs ontdekt en leidde zelfs tot het uitstellen van het nieuwe onderwijsprogramma T2020. ‘Er zijn voldoende patiënten nodig om de onderwijskwaliteit te waarborgen’, aldus woordvoerder Wessels. ‘Daarom deze actie.’ Over een financiële plus door de gratis check kan Wessels nog niets zeggen: ‘Er is nog geen zicht op de inkomsten. Die worden pas achteraf geëvalueerd.’

De ‘Check Your Smile’-actie is slechts een van de punten op het lijstje van interimmanager Lina van der Ploeg, die orde op zaken moet stellen. De verbeteringen gaan echter niet zo snel als gewenst, liet Van der Ploeg in een eerder artikel van de UK weten. Vanwege het tekort van bijna een miljoen euro moest het tempo worden bijgesteld.

31-03-2016