Groningers kritisch over NAM

Groningers trekken de openheid en eerlijkheid van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in twijfel. Ook vinden ze dat de NAM zich in het verleden niet zorgvuldig aan wetten en regels heeft gehouden, blijkt uit RUG-onderzoek.

De NAM, verantwoordelijk voor de gaswinning, wil weten wat de aardbevingen in de provincie met het imago van het bedrijf doen. De Aardolie Maatschappij heeft daarom de RUG ingeschakeld om onafhankelijk onderzoek te doen naar wat de provinciebewoners van het bedrijf en de gaswinning vinden. Ook moet het onderzoek inzicht geven in hoe inwoners de voordelen en risico’s van gaswinning beoordelen.

Stress en verminderd woonplezier

Uit het onderzoek blijkt dat Groningers – en vooral de mensen die in het aardbevingsgebied wonen – nog steeds kritisch zijn ten opzichte van NAM. Daarnaast blijkt dat inwoners zich zorgen maken over aardbevingen als gevolg van gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Ze denken vooral dat aardbevingen leiden tot schade aan woningen en waardedaling van woningen, zowel voor zichzelf als voor andere inwoners van de provincie. Daarnaast denken ze dat aardbevingen leiden tot stress en vermindering van woonplezier van anderen, en tot het ontstaan van een negatief beeld van de provincie Groningen.

‘Het is opvallend dat deelnemers zich opnieuw niet alleen zorgen maken over de gevolgen van aardbevingen voor henzelf, maar ook, en vaak zelfs meer, over de gevolgen voor andere inwoners van de provincie Groningen’, zeggen de onderzoekers.

Gaswinning niet stoppen

Toch zijn provinciebewoners over het algemeen nog steeds van mening dat de gaswinning in Groningen enigszins moet verminderen, maar niet hoeft te stoppen. Mensen die in het aardbevingsgebied wonen vinden dat de gaswinning een beetje meer moet worden teruggedrongen. Wel maken de deelnemers van het onderzoek zich zorgen over de lokale economie en het beeld dat bestaat van de provincie Groningen.

Ze hebben nog steeds nog veel vertrouwen in de gemeente en provincie als het gaat om aardbevingen als gevolg van gaswinning uit het Groningen-gasveld. Maar het vertrouwen in de overheid is inmiddels vrij laag.

Vrijdag start de derde fase van het onderzoek.

13-11-2014