Het Academiegebouw van de RUG

Handtekeningen tegen experiment promotiestudenten

Promovendi hebben vierduizend handtekeningen verzameld tegen het experiment met promotiestudenten. Ze zijn tegen de plannen van minister Bussemaker om jonge wetenschappers een studiebeurs te geven, in plaats van een salaris.

De petitie is al bijna twee jaar oud, maar werd in de laatste dagen door nog eens honderden promovendi ondertekend. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft samen met zeven andere organisaties de handtekeningen overhandigd aan de leden van de Tweede Kamer.

‘Niet alleen verliezen promovendi straks salaris, ook bouwen zij geen pensioen meer op en kunnen zij geen zwangerschapsverlof krijgen. Een klap in het gezicht van ambitieuze studenten die willen promoveren’, zegt PNN-voorzitter Charlotte de Roon.

De minister wil het experiment, dat zij op aanraden van de RUG heeft opgezet, snel beginnen. Steeds meer universiteiten haken echter af. Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam, Maastricht, Eindhoven, Delft, Nijmegen en Rotterdam willen niet meer meedoen. En ook verschillende faculteiten in Leiden zijn niet van plan om promotiestudenten aan te nemen. Tilburg, Wageningen, Twente en Groningen doen nog wel mee.

‘De RUG blijft deelnemer aan het experiment. Universiteiten moeten voor zichzelf bepalen of ze mee willen doen of niet. De RUG heeft al enige jaren positieve ervaring opgedaan hiermee en dat is voor ons de reden om aan het experiment mee te doen’, zei RUG-woordvoerder Gernant Deekens eerder.

03-06-2015