‘Problemen bij OC’s theologie’

De opleidingscommissies (OC’s) van de bachelors theologie en religiewetenschappen kampen volgens de faculteitsraad met hardnekkige problemen. Zo worden geplande vergaderingen regelmatig geschrapt en vergaderstukken vaak te laat aangeleverd.

Dat zegt de faculteitsraad van godsgeleerdheid en godsdienstwetenschappen. Volgens de raad worden er regelmatig geplande vergaderingen geschrapt wegens een gebrek aan agendapunten. ‘Apart’, noemt studentlid Robbert van Veen het. ‘Er zijn nu juist veel zaken die spelen voor deze commissies, zoals de nieuwe bachelorcurricula van theologie en religiewetenschappen, en de opkomst van learning communities.’ De nieuwe bachelors gaan op 1 september 2016 van start.

Jacques van Ruiten is het niet eens met de kritiek van de raad en vindt dat de OC’s voor beide bacheloropleidingen prima functioneren. De OC-voorzitter van de bachelor theologie stelt dat de commissie alle belangrijke punten bespreekt, zoals de verandering van het curriculum, evaluaties en de onderwijs- en examenregeling (OER).

Van Ruiten geeft toe dat de OC wel eens een vergadering overslaat: ‘Het komt enkele keren voor dat er niet voldoende substantiële agendapunten voor een vergadering zijn of dat van tevoren duidelijk is dat het quorum niet gehaald wordt. Maar de taken waar de OC’s voor staan, kunnen zij in mijn ogen ruimschoots waarmaken.’

Te laat

Ook stelt de raad dat stukken voor vergaderingen te laat of niet aangeleverd worden, waardoor andere OC-leden te weinig tijd hebben om zich goed voor te bereiden. Ook hier is Van Ruiten het niet mee eens. Stukken voor de vergadering worden volgens de voorzitter niet verstuurd, maar op Nestor geplaatst. De commissieleden worden hier vooraf in een vergadering over ingelicht, aldus Van Ruiten.

De raad wijt de problemen aan de werkdruk waarmee docenten te maken hebben. Ze zouden veel verschillende taken uitvoeren naast hun docentschap en dat gaat ten koste van de vergaderingen, aldus de faculteitsraad.

‘Geen hogere druk’

Van Ruiten meent als docent geen hogere druk te ervaren. ‘Al kost het ontwerpen van nieuwe colleges natuurlijk wel gewoon tijd’, zegt hij. Wel denkt hij dat de hoeveelheid bestuurlijke taken per staflid bij een kleine faculteit relatief groter is dan bij grotere faculteiten.

De hardnekkige problemen spelen al langer, volgens de raad zelfs al vanaf vorig jaar. Toen was de inzichtelijkheid van de notulen niet goed geregeld.

Van Veen neemt de problemen serieus. ‘De OC is een belangrijk orgaan dat dingen moet goedkeuren. Wanneer zij niet op elkaar ingespeeld zijn en niet regelmatig vergaderen, wordt het besluitvormingsproces bemoeilijkt.’

15-05-2015