Hertentamens bèta’s tijdens collegeweek

Studenten van de bètafaculteit zijn niet blij: door het omgooien van het tentamenschema vallen de hertentamens in de gewone collegeweken. Studenten zijn een handtekeningenactie begonnen.

In de oude situatie hadden de studenten eerst twee weken een reguliere tentamenperiode, gevolgd door een week voor hertentamens. Die derde week is nu geschrapt, met als gevolg dat de hertentamens in de collegeweken vallen.

Hertentamens in de avond

‘Dat betekent dat we ’s avonds, na een drukke dag, nog aan de bak moeten voor hertentamens’, zegt Joran Böhmer, bedrijvencommissaris van studievereniging T.F.V. ‘Professor Francken’.

Zijn studievereniging sloot zich aan bij de handtekeningenactie van de opleidingscommissie natuurkunde, die het probleem als eerste signaleerde. ‘Er heerst veel onvrede onder studenten’, zegt Steven van der Veeke, van de opleidingscommissie natuurkunde. ‘Na een gesprek met een studieadviseur zijn we deze actie begonnen.’

Terug naar oude situatie

Verschillende andere studieverenigingen en opleidingscommissies sloten zich daar bij aan. ‘Het speelt niet alleen bij natuurkunde, maar op de hele faculteit’, weet Böhmer. ‘We proberen de oude situatie terug te krijgen. Wij hebben tot nu toe vijftig handtekeningen binnen.’

Of het zin heeft, weet Van der Veeke niet. ‘Als alle handtekeningen binnen zijn, gaan we daarmee naar het faculteitsbestuur. Maar het schijnt dat deze beslissing van het hogerhand komt. We hopen eigenlijk dat het faculteitsbestuur daar dan gaat klagen.’

30-04-2014