Hoogleraren verdacht van verstrengeling belangen

Het UMCG doet onderzoek naar twee hoogleraren tandheelkunde. Ze worden verdacht van belangenverstrengeling.

Hoogleraren Arie Jan van Winkelhoff en Edwin Winkel, specialisten op het gebied van slechte adem (halitose), zouden zich schuldig hebben gemaakt aan onaanvaardbare belangenverstrengeling, meldt NRC Handelsblad.

De twee publiceerden in augustus in de International Journal of Dental Hygiene een artikel waarin ze mondspoelmiddelen vergeleken van de fabrikanten Dentaid en Gaba. De uitkomst was gunstig voor Halita van Dentaid. De auteurs verklaarden in het bijschrijft geen belangen te hebben, maar dat is volgens het dagblad niet waar.

Volgens NRC Handelsblad hebben Van Winkelhoff en Winkel belangen in Dentaid via hun bedrijf LabOral Diagnostics en LabOral International, verkopers van tests voor diagnostiek van orale infecties.

Integriteit

Het UMCG verklaart dat ‘er inderdaad sprake is van financiële belangen van de heren Winkel en Van Winkelhoff in Dentaid’. ‘In de afgelopen jaren hebben deze onderzoekers vergelijkend onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over mondzorgproducten, zonder daarbij melding te maken van deze financiële belangen.’ De zaak is onmiddellijk gemeld aan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de RUG.

Medewerkers van het UMCG zijn op basis van de UMC-CAO en de geldende Researchcode van het UMCG verplicht relevante financiële belangen te melden. Bij wetenschappelijke publicaties zijn onderzoekers eveneens verplicht aan te geven of zij een ‘potential conflict of interest’ hebben bij hun onderzoek.

De Raad van Bestuur van het UMCG wacht het oordeel van de commissie af. De mogelijk belangenverstrengeling is inmiddels gemeld bij de uitgever, die heeft toegezegd een melding aan de publicatie toe te voegen.

Het UMCG en het bestuur van de RUG zeggen geen aanleiding te zien om de lopende werkzaamheden van beide onderzoekers op te schorten.

02-10-2013