Hooglerarenprotest tegen bezuinigingen bij letteren

Meer dan veertig RUG-hoogleraren hebben een protestbrief gestuurd naar het universiteitsbestuur. Ze zijn het niet eens met de bezuinigingen en de reorganisatie bij de faculteit Letteren.

Letteren zet flink het mes in de organisatie. De talen Noors, Deens, Fins en Hongaars worden geschrapt. De studies moeten verdwijnen om de bezuiniging van jaarlijks 2,5 miljoen euro op te vangen. Maar ook andere specialismen, zoals Zweeds, Oudere Romaanse Letterkunde en Slavische Taal- en Letterkunde, krijgen het zwaar te verduren. Ze verliezen de helft van de formatie. Het zijn ‘draconische bezuinigingen’, vinden de hoogleraren, die het regelrechte gevolg zijn van ‘de ongelukkige vermarkting van het Nederlandse universitair bestel’.

Marktmodel

‘We wijzen er nog maar eens op dat dit marktmodel voorbij gaat aan het feit dat een universiteit – en zeker een universiteit die er naar streeft om tot de top te behoren – veel meer is dan een som van individuele opleidingen. En dat geldt zeker voor een Faculteit der Letteren die is gebouwd op een geheel van vele en veelvormige wetenschappelijke disciplines, die soms maar weinig studenten trekken’, schrijven de hoogleraren in hun brief aan het college van bestuur.

De hoogleraren vrezen dat de bezuinigingen bij letteren ook gevolgen zullen hebben voor onderzoek bij andere faculteiten. ‘Met deze bezuinigingen valt een groot deel weg van het interdisciplinaire klimaat en het intellectuele reservoir dat vernieuwend onderzoek binnen letteren – en over de grenzen van de letterenfaculteit heen! – nodig heeft om te gedijen.’

Oproep

De hoogleraren roepen het college van bestuur en faculteitsbestuur op om zich over de plannen te bezinnen. Daarnaast roepen ze de universitaire gemeenschap op om te discussiëren over de taak en de zin van de moderne universiteit en van de geesteswetenschappen daarin. Een discussie waarin zowel onderzoek als onderwijs en valorisatie een rol spelen. ‘Academisch uitstraling en academisch belang laten zich immers slecht afmeten aan studentenaantallen’, vinden ze.

Universiteitsbestuurder Sibrand Poppema liet eerder al weten dat er geen andere mogelijkheid is voor het opvangen van de bezuinigingen van letteren dan het schrappen van de kleine studies.

Lees hier de ingezonden brief van de hoogleraren.

21-05-2013