Kamer niet eens over macht studenten en medewerkers

De partijen in de Tweede Kamer willen studenten en medewerkers meer macht geven. Ze verschillen alleen van mening over hoeveel.

Een wetsvoorstel van onderwijsminister Jet Bussemaker om de medezeggenschap bij universiteiten te versterken nadat wanbestuur bij enkele onderwijsinstellingen werd geconstateerd, zorgt voor veel discussie. Eerder vonden de partijen nog dat haar voorstellen niet ver genoeg gingen. Maar nu blijken de meningen toch flink verdeeld.

De SP roept het hardst in het debat. Kamerlid Jasper van Dijk vindt dat universiteitsbestuurders hun instellingen ‘regeren alsof het hun koninkrijkjes waren’. ‘Dat vindt z’n oorzaak in het bestuursmodel, waarin bestuurder en raad van toezicht de touwtjes in handen hebben. Ze zijn niet bezig met onderwijs, maar met hun ego’s’, zegt hij. Een van de voorbeelden die hij daarbij noemde zijn de plannen van de RUG om een campus in China te starten.

En dus vindt de partij dat de bestuurders voortaan via een verkiezing moeten worden gekozen. En dat studenten en medewerkers via de medezeggenschap falende bestuurders bij wanbeleid moeten kunnen ontslaan.

Idols

D66 vindt ook dat studenten en medewerkers veel meer macht moeten krijgen. Onder andere door de medezeggenschap veel vaker instemmingsrecht te geven in plaats van adviesrecht, zodat bestuurders niet om hen heen kunnen. ‘Maar ik heb m’n twijfels bij een Idols-verkiezing van bestuurders’, zegt Kamerlid Paul van Meenen.

Studenten en docenten moeten meer te zeggen krijgen, vindt ook Mohammed Mohandis van de PvdA. In plaats van verkiezingen stelt hij samen met D66 voor dat bij het aannemen van een nieuwe bestuurder de sollicitatiecommissie voor minimaal de helft uit leden van de medezeggenschap moet bestaan.

Op hol

Aan de andere kant staan VVD, CDA, PVV en ChristenUnie. Zij vinden dat studenten niet moeten meebesturen. ‘Het protest bij het Maagdenhuis heeft veel hoofden van partijen op hol gebracht. Wij laten ons niet door de bezetters kapen. De meeste voorstellen van de minister zijn prima’, aldus Pieter Duisenberg van de VVD.

De tegenstanders vinden dat het huidige wetsvoorstel voldoende biedt. Daarnaast worden veel rechten nu nog niet of nauwelijks gebruikt door de medezeggenschap, zeggen ze. ‘Je moet studenten niet opzadelen met verantwoordelijkheden waarop ze niet zitten te wachten. Bij verkiezingen wordt er nauwelijks gestemd’, meent CDA-Kamerlid Michel Rog.

Collegegeldvrij besturen

De partijen dienden samen in totaal 41 amendementen in. Over een paar punten waren ze het wel eens. De meldplicht voor toezichthouders bij wantoestanden verdwijnt, en collegegeldvrij besturen moet worden ingevoerd.

‘We moeten studentbestuurders die zich een jaar lang voltijd inzetten verder helpen. Daarom dienen we een amendement collegegeldvrij besturen in. Zodat ze geen collegegeld betalen voor onderwijs dat ze niet krijgen, maar nog wel aanspraak kunnen maken op een beurs’, zegt Duisenberg.

Minister Bussemaker heeft tijd nodig om op alle voorstellen te reageren. Daarna wordt het debat hervat. Maar wanneer dat zal zijn is nog niet bekend.

22-01-2016