Kieswijzer moet opkomst redden

Studentenpartijen SOG, Lijst Calimero en Lijst Sterk zijn druk campagne aan het voeren voor de universiteitsraadsverkiezingen. Maar de Groninger Studentenbond (GSb) is bang dat maar weinig studenten naar ze luisteren. De organisatie heeft daarom een kieswijzer opgezet.

Maar weinig studenten lijken echt geïnteresseerd in de verkiezingen van de universiteitsraad. Al jaren lang schommelt het opkomstpercentage rond de 30 procent. Veel te laag, meent de GSb. ‘Wij hopen met de kieswijzer de aandacht voor de verkiezingen te vergroten en aan te tonen dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de partijen’, zegt voorzitter Dion Glastra.

Volgens de bond denken veel studenten dat er geen verschillen tussen de studentenpartijen zijn en dat stemmen daarom geen zin heeft. ‘Ook weten velen niet waar de universiteitsraad zich mee bezighoudt. Door de kieswijzer hopen we dat meer studenten een beeld krijgen van de universiteitsraad en de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool, en waar de studentenpartijen in die raden zich mee bezighouden’, aldus Glastra.

Vragen

In de kieswijzer krijgen studenten tien vragen voorgeschoteld over onder meer inzet van videocolleges, studieruimtes en internationalisering. Vervolgens geeft de GSb aan met welke partij de antwoorden het meest overeenkomen. Glastra: ‘Uiteraard zijn de stellingen en de daarbij horende antwoorden geënt op de verkiezingsprogramma’s, maar het primaire doel is om studenten te wijzen op het belang van de studentenmedezeggenschap. We willen laten zien dat het wel degelijk ergens over gaat bij de verkiezingen.’

Foto: SOG / Twitter

19-05-2016