‘Kijk kritisch naar ontgroeningen’

Is ontgroenen nog wel van deze tijd? De personeelsfractie hoopt dat de studentenverenigingen daar serieus naar willen kijken.

‘Ontgroen met fatsoen’, roepen de personeelsleden uit de universiteitsraad de verenigingen op. Ze willen dat de studentenverenigingen kritisch kijken naar hun ontgroeningen.

‘We hebben onze zorgen geuit over de psychische druk die studenten krijgen opgelegd tijdens de ontgroening’, zegt partijvoorzitter Bart Beijer. ‘Veel van die zaken worden door de studenten niet gemeld omdat ze er graag bij willen horen of omdat ze –zoals bij het Stockholm Syndroom – er al zo lang bij zitten dat ze achteraf zeggen dat het niet zo erg is geweest als het lijkt. Maar de verhalen over ontgroeningen zijn ook niet van de lucht.’

Incidenten

De verenigingen zijn verplicht incidenten die tijdens de ontgroening hebben plaatsgevonden te melden aan de Advies Commissie Introductietijden (ACI). De rapporten van die commissie worden in de universiteitsraad besproken. De personeelsfractie wil dat de verenigingen volgend jaar ook zelf verslag doen van hun introductiepraktijken.

‘Het is een algemene oproep: denk eens kritisch over jezelf na. Beraad je op wat je kunt doen en doe verslag van een kritische zelfreflectie’, zegt Beijer.

De partij heeft geen directe bemoeienis met de introductietijd van de verenigingen, geven de personeelsleden toe. ‘Maar we vinden wel unaniem dat sommige dingen niet meer zouden moeten kunnen. Hoe er soms gedrild wordt, dat zou in een leger niet misstaan.’

13-12-2013