Klachten over overvolle collegezalen

Overvolle collegezalen en tentamens op zaterdag zorgen voor klachten van zowel docenten als studenten bij Economie & Bedrijfskunde en Rechten.

Overvolle zalen, dubbel geboekte lesruimtes en tentamens op zaterdagochtend. Er zijn veel klachten over zowel de college- als tentamenroosters bij de faculteit Rechtsgeleerdheid en de faculteit voor Economie en Bedrijfskunde (FEB).

Dit academisch jaar volgt elke RUG-faculteit hetzelfde blokkenschema, waardoor voor alle faculteiten de tentamens in dezelfde periode vallen. Volgens een woordvoerder van de RUG is dat de voornaamste, maar niet de enige reden voor de roosterperikelen. Deze periode valt namelijk ook nog eens samen met de weken waarin de Hanzehogeschool haar tentamens afneemt – en dus ruimtes nodig heeft.

Extra capaciteit

Bij zulke drukte zorgt de RUG-afdeling Vastgoed en Investeringsprojecten (VGI) – verantwoordelijk voor de gebouwen van de universiteit – voor externe zalen voor universitaire doeleinden. Zo werd het MartiniPlaza in voorgaande jaren gehuurd als tentamenhal. Dit jaar is de evenementenhal echter al gereserveerd voor promotiedagen voor het bedrijfsleven. Het afnemen van elk tentamen is wel gewaarborgd door het huren van andere externe locaties, al moeten sommige studenten op zaterdagochtend hun tentamen maken.

Ook het collegerooster zorgde voor klachten. Tijdens de vergadering van de faculteitsraad bij rechten uitte studentenpartij Progressief Rechten (PR) hun ongenoegen over volgepakte collegezalen voor enkele vakken. Volgens RUG-woordvoerder Riepko Buikema zijn dit klachten die elk jaar terug komen aan het begin van het academisch jaar. ‘Ervaring leert dat minder studenten naar colleges gaan naarmate het jaar zich vordert’, zegt hij.

Volgens een PR-fractielid is het probleem inmiddels opgelost, grotendeels door extra ruimtes in bioscopencentrum Pathé te huren en de colleges op te nemen en online te zetten.

Dubbel gereserveerde zalen

Bij FEB doen docenten hun beklag over dubbel gereserveerde zalen en werkroosters verspreid over de hele week in plaats van enkele dagen. Ook zijn er studenten die zes uur achter elkaar colleges hebben en dan ook nog eens van de ene locatie naar de andere moeten fietsen. Het FEB-bestuur geeft aan dat er genoeg grote collegezalen zijn binnen de RUG, maar niet genoeg middelgrote zalen – de ruimtes die FEB juist het meest nodig heeft.

De RUG werkt aan een lange termijn oplossing voor de capaciteitsproblemen, laat de Buikema weten. Wat die oplossing is, is nog niet duidelijk.

14-10-2014