Klachten over weekendtentamens

Faculteiten balen ervan dat ze tentamens wegens ruimtegebrek moeten verzetten naar de vrijdagavond en zaterdag. Een structurele oplossing laat volgens hen te lang op zich wachten.

Het universiteitsbrede studieblokkensysteem zorgde ook de afgelopen tentamenperiode voor problemen. Locaties als Martiniplaza zijn doordeweeks volgeboekt en de tentamenzalen zitten bomvol. Omdat een vierde tentamenmoment op de dag onmogelijk is, wijken faculteiten uit naar vrijdagavond of zaterdag.

Medewerkers en studenten zijn er niet blij mee. ‘Docenten en studenten willen dat niet’, zegt vice-decaan Klaas Poelstra van wiskunde en natuurwetenschappen. ‘Het faculteitsbestuur heeft docenten per brief om begrip gevraagd.’ Ook hertentamens inroosteren blijkt moeilijk. Die plant de faculteit het liefst zo dicht mogelijk op de eerste kans. Maar door het blokkensysteem komen dan de gewone vakken in de knel. ‘Dat stoort studenten het meest’, aldus Poelstra.

Ook bij gedrags- en maatschappijwetenschappen zijn de docenten en studenten er niet happig op om in het weekend te mogen opdraven voor een tentamen, al is dat volgens vice-decaan Greetje van der Werf nog maar één keer gebeurd. ‘Het liefst zien docenten dat het helemaal niet gebeurt’, aldus de vice-decaan.

Bij rechten viel het handelsrechttentamen op zaterdagochtend. Directeur onderwijs Jaap Dijkstra: ‘Het heeft niet onze voorkeur. Docenten werken vaker buiten kantooruren, maar vooral studenten hebben bijvoorbeeld problemen met het OV.’

Structurele oplossing

De RUG-medewerkers roepen om een structurele oplossing. Het universiteitsbestuur en de afdeling Vastgoed en Investeringsprojecten (VGI) zoeken die in een extra tentamengebouw. Maar zo’n nieuwe ruimte zal waarschijnlijk niet voor 2018 in gebruik kunnen worden genomen.

Dat duurt dus nog wel even.  ‘Als je zou willen, staat er binnen een jaar een tentamenhal’, vindt Dijkstra. ‘Maar dat hangt af van de keuze om daarin te investeren, en misschien heeft het universiteitsbestuur wel goede redenen om andere keuzes te maken.’

Puzzelen

Voorlopig blijft het dus puzzelen en proppen. Poelstra: ‘Wat moet, dat moet. Alles kan worden ondergebracht, maar dat vraagt kunst- en vliegwerk. Verder moet je slim en vroeg inkopen, zodat tentamens niet overlappen met commerciële activiteiten in bijvoorbeeld Martiniplaza.’

19-02-2015