Kritiek op learning communities

Eerstejaars studenten Geneeskunde hebben kritiek op de learning communities. Het is onduidelijk wat ze moeten leren, de toetsen sluiten niet goed aan bij de stof en de leerdoelen zijn onduidelijk.

Dat kwam naar voren bij een eerste schriftelijke evaluatie. De geneeskundestudenten zijn de proefkonijnen voor het nieuwe onderwijssysteem dat de komende jaren aan alle faculteiten wordt ingevoerd. Maar 56 procent van hen haalde de laatste deeltoets.

De pro-decaan onderwijs, Jan Borleffs, erkent direct dat er problemen zijn met de – in september ingevoerde – learning communities. ‘Er zit een aantal kinderziektes in’, vertelde hij tijdens de faculteitsraad vergadering.

‘Voor iedereen nieuw’

‘Het programma is voor iedereen nieuw. Er zijn geen ouderejaarsstudenten die de nieuwe studenten gerust kunnen stellen. De docenten weten het ook allemaal niet zo goed en kunnen de studenten daarin dus lastig begeleiden. Dat helpt niet bepaald mee’, zegt Borleffs.

En dus moeten er dingen veranderen. ‘De filosofie van de learning communities is dat de studenten zelf weten wat ze moeten leren en we ze niet vertellen op welke bladzijden de stof staat. Het blijkt nu dat we ze daarin te weinig begeleid hebben, waardoor studenten misschien het verkeerde zitten te bestuderen en daardoor slechter scoren.’

‘Betere begeleiding’

Vanaf vandaag krijgen eerstejaars geneeskunde dus weer ‘gewoon’ te horen op welke bladzijde de stof staat die ze moeten leren. ‘In het vervolg moeten we ze beter begeleiden zodat we – wellicht aan het eind van de bachelor – geen bladzijdenummers meer hoeven te noemen’, zegt Borleffs.

Simone Munk, vicevoorzitter van de faculteitsraad, vindt het belangrijk dat er naar studenten geluisterd wordt. ‘Er moet iets met die input gedaan worden, zelfs nu het eerste semester nog niet eens is afgelopen. Ik ben blij dat dat zo snel gebeurt.’

28-11-2014