‘Laat bedrijven betalen voor Honours-stagiairs’

Laat bedrijven maar betalen voor hun excellente stagiairs, zegt Lijst Calimero. Het geld dat daarmee wordt opgestreken, kan mooi worden gebruikt om het Honours College in stand te houden.

Dat stelde de partij voor tijdens de laatste universiteitsraadsvergadering. Volgens de fractie moet er actie worden ondernomen omdat het Honours College na 2015 geen Sirius-subsidie meer krijgt van de overheid. Dat betekent dat het bachelor- en masterprogramma voor excellente studenten na dit jaar volledig voor rekening van de RUG komt.

Om deze kosten binnen de perken te houden, moeten bedrijven maar de knip trekken voor de excellente stagiairs van het Honours College, stelt Lijst Calimero. ‘In veel Honours-programma’s krijgen studenten extra credits om de stage die ze binnen hun reguliere studieprogramma moeten lopen, te verlengen. Op die manier wordt het voor grote bedrijven als Philips interessanter om deze studenten aan te nemen voor een onderzoeksstage’, legt fractielid Boris Kyuchoukov uit. ‘Voor studenten betekent dit een mooie kans om daar wat te leren. Misschien nog wel meer dan wanneer je hier op de universiteit als studentassistent een hoogleraar zou helpen.’

Zelfvoorzienend

Hij beseft zich dat het idee niet voor alle Honours-studenten opgaat. ‘Voor bijvoorbeeld studenten van de letterenfaculteit liggen er wat dat betreft waarschijnlijk minder kansen. En het is ook zeker niet de bedoeling dat we studenten verplichten bij een bedrijf stage te lopen, maar we moeten kijken naar een creatieve oplossing om het financiële gat te dichten, en dit is een van de mogelijkheden. Wij geloven dat het Honours College meer zelfvoorzienend kan en moet worden, in de zin dat ze in ieder geval gedeeltelijk bijdraagt aan haar eigen ontwikkeling.’

Sinds de oprichting in 2009 drijft het Honours College deels op overheidssubsidies. Deze zogeheten Sirius-subsidies zijn destijds verstrekt om een Honours College-programma te starten op bachelor- én masterniveau. Voorwaarde was wel dat de programma’s na afloop van de subsidies zouden worden voortgezet.

Creatief

De subsidie voor het bachelorprogramma liep eind 2014 al af, terwijl na 2015 ook het mastergedeelte het zonder overheidssteun – 230.000 euro per jaar – moet doen. Althans, dat stellen Lijst Calimero en rector magnificus Elmer Sterken. Sterken zegt uit te kijken naar 2018, wanneer er extra geld beschikbaar moet komen door het afschaffen van de studiefinanciering. ‘En in de tussentijd moeten we creatief zijn’, aldus de rector magnificus, die het plan van Lijst Calimero een ‘welkom idee’ noemt.

Volgens dean Hanny Elzinga van het Honours College zal de subsidie voor het masterprogramma overigens toch nog een jaar langer doorlopen. ‘De looptijd is op onze aanvraag verlengd tot eind 2016’, aldus Elzinga. Hoe dan ook maakt de dean zich geen zorgen over hoe het verder moet: ‘Voor de toekomst heeft het universiteitsbestuur toegezegd om dit programma te [blijven] draaien.’

17-12-2015