Langstudeerboete kost RUG miljoenen

De langstudeerboete gaat de RUG miljoenen kosten. Door de dreigende boete hebben zich in Groningen relatief minder studenten ingeschreven dan aan andere universiteiten, waardoor de RUG minder geld krijgt uit Den Haag.

De dreigende langstudeerboete, een verhoging van 3000 euro bovenop het wettelijk collegegeld die werd opgelegd als studenten meer dan één jaar langer over een studie deden, heeft meer studenten afgeschrikt om naar Groningen te gaan, dan naar andere steden. Hoewel het aantal studenten groeide, steeg het aantal inschrijvingen minder hard dan in andere steden. Dat heeft flinke gevolgen voor de begroting.

‘De bekostiging van de universiteit vindt plaats op basis van cijfers van twee jaar ervoor. De universiteit krijgt daarbij budget naar rato van haar aandeel in het landelijk totaal aantal inschrijvingen en graden’, aldus universiteitsbestuurder Jan de Jeu. ‘In geld betekent dit in 2015 een daling van 4,8 miljoen euro op een budget van rond 400 miljoen euro.’

Meer masterstudenten

Volgens het universiteitsbestuur moet de RUG meer masterstudenten trekken om verdere daling van de bijdrage uit Den Haag te voorkomen.

‘De instroom van de masterstudenten is relatief laag. Van onze eigen studenten gaat een deel naar de randstad. Het terugwerven van studenten is moeilijk. Andere bronnen zijn de hbo-bachelors en de internationale studenten. We moeten ons aandeel masterstudenten versterken. We willen niet een bacheloruniversiteit worden, maar een bachelor- én masteruniversiteit blijven’, zei collegevoorzitter Sibrand Poppema in de universiteitsraad.

01-04-2014