Letteren regeling ouderschapsverlof ‘kan echt niet’

Het moet afgelopen zijn met de bijzondere ouderschapsverlofregeling voor promovendi bij letteren, vindt universiteitsbestuurder Sibrand Poppema. ‘Dit kan echt niet.’

Poppema is geschrokken van het beleid van de faculteit letteren. Verzoeken om verlenging van het promotietraject na ouderschapsverlof worden daar nooit toegekend. Het is te duur voor de arme faculteit. Kind of niet, het onderzoek moet in vier jaar tijd zijn afgerond.

‘Als ik zoiets lees of hoor, ben ik van slag en onthutst’, zei Poppema in de universiteitsraad. Andere faculteiten aan de RUG geven wel verlenging van het promotietraject wegens ouderschapsverlof. Het universiteitsbestuur wil nu dat alle faculteiten, en dus ook letteren, dat beleid volgen.

Centraal beleid

Het zou centraal personeelsbeleid moeten zijn, vindt Poppema. ‘Dat wordt nu met de leden van het managementberaad besproken’, zei hij. Letteren-bestuurder Egon Dietrich wacht die discussie af. ‘Aan een uniforme regeling houden wij ons vanzelfsprekend. Tot nu is er geen uniforme regeling’, reageert hij.

Dietrich zegt begrip te hebben voor het standpunt van mensen met ouderschapsverlof. ‘Maar hoe duurder promotietrajecten worden, des te minder promotietrajecten de faculteit zich kan veroorloven.’

24-11-2014