Letteren schrapt ook leerstoelen

Niet alleen Deens, Noors, Fins en Hongaars verdwijnen. Ook wordt een flink aantal leerstoelen geschrapt, blijkt uit de reorganisatieplannen van de faculteit letteren.

Er wordt flink gehakt in het personeelsbestand van de faculteit. In totaal gaat 33,1 fte eruit. Van de 56 voltijdbanen in de secties die worden aangepakt, verdwijnen er 33. Vooral de kleine opleidingen moeten bloeden. Ze halen niet voldoende studenten binnen en worden daarom fors aangepakt om de bezuiniging van jaarlijks 2,5 miljoen euro op te vangen.

Deens, Noors, Fins, en Hongaars worden vanaf 1 september niet meer aangeboden. Alleen kleine opleidingen met een ‘duidelijk maatschappelijk en economisch belang mogen blijven’, legt het faculteitsbestuur uit in het concept plan.

Handelspartners

Informatiekunde, kunstgeschiedenis, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Midden-Oostenstudies, Fries en Slavisch zijn daarmee gered. Het zijn de schooltalen die ‘worden gesproken in landen die belangrijke handelspartner zijn van Nederland’. Ze worden vaak als bijvak gekozen, waardoor de grens van twintig instromende studenten per jaar wel wordt gehaald. Of de taal heeft een bijzondere status, zoals Russisch. Dat volgens de universiteit onder meer belangrijk is omdat de RUG betrokken is bij de bouw van het hightech-industriegebied nabij Skolkovo.

Dat ze zijn gered, betekent nog niet dat ze veilig zijn. In alle gevallen verliezen de kleine opleidingen bijna de helft van de formatie. En er worden acht leerstoelen geschrapt, waaronder die van Zweeds, Oudere Romaanse Letterkunde en Slavische Taal- en Letterkunde. ‘Ik was wel verbaasd toen ik te horen kreeg dat mijn eigen leerstoel wordt opgeheven’, reageert Muriel Norde, hoogleraar Scandinavische Taal- en Letterkunde. ‘Omdat eerder alleen werd gesproken over het schrappen van Deens en Noors hebben we ons daar helemaal op gefocust. Door nu allemaal leerstoelen op te heffen, veeg je complete expertisecentra van de kaart.’

‘Taalcursussen’

In eerdere mededelingen werd door het universiteitsbestuur gezegd dat maximaal 25 fte zou worden bezuinigd. ‘Van het afdelingsbestuur en de examen- en opleidingscommissie verdwijnt een groot aantal leden, waardoor ook de bestuurlijke continuïteit in gevaar komt’, zegt Norde.

Hoogleraar Cornelius Hasselblatt (Finoegrische talen en culturen) is not amused. ‘Hiermee wordt de hele faculteit kapotgeslagen. De helft van de talenleerstoelen verdwijnt. Ik zou niet weten waarom je de faculteit daarna nog ‘letteren’ zou noemen. Wat je overhoudt zijn een paar taalcursussen die je met anderhalve docent kan runnen’, zegt hij.

Cijfers

De hoogleraren hekelen de manier waarop studies met kleine studentenaantallen worden geslachtofferd. De grens van twintig studenten is volgens Hasselblatt ‘een simple leugen en een kunstmatige beslissing’.

Norde is het met hem eens. ‘Er zijn geen kleine studies meer, die zijn allemaal opgegaan in de brede bachelor Europese Talen en Culturen, die het eerste jaar al 120 studenten aantrok. Het is op zijn minst gezegd eigenaardig om personeel te ontslaan op basis van instroomcijfers uit eerdere jaren van opleidingen die sowieso al op houden te bestaan. En de cijfers zijn onvolledig, alleen onderdelen waar men in wil snijden worden genoemd. Bovendien zijn sommige cijfers aantoonbaar onjuist, bijvoorbeeld over de afgestudeerden bij scandinavistiek, waardoor een tendentieus beeld geschetst wordt. Daar komt nog bij dat de uitzonderlijke lage cijfers voor het jaar 2012-2013 het directe gevolg zijn van facultair beleid: omdat de inschrijving van de kleinere talen, waar destijds nog geen definitieve beslissing over genomen was, maar alvast onmogelijk werd gemaakt dan wel sterk ontmoedigd, hebben studenten zich weer uitgeschreven of maar meteen voor een andere taal gekozen. Hierdoor weten we niet hoeveel studenten nu voor onze talen gekozen zouden hebben.’

Decaan Gerry Wakker wil nog niet reageren. ‘Het betreft het concept reorganisatieplan, dat nu eerst aan de medewerkers is verstuurd. Zij hebben nu vijftien werkdagen de tijd om te reageren.  Dat moet eigenlijk ongestoord zo zijn eigen weg kunnen gaan. Het is niet goed om nu in de media inhoudelijk op vragen in te gaan.’

Reddingsactie

Hasselblatt en Norde begonnen weken geleden een actie om de studies Deens, Noors, Fins en Hongaars te redden. Met een online petitie haalden ze ruim 6000 steunbetuigingen binnen. ‘Daar is niets meegedaan’, concludeert Norde.

Hasselblatt ziet echter nog wel toekomst voor de studies. ‘Nederland is gelukkig een stukje groter dan alleen de universiteit van Groningen. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken.’

Het zijn overigens niet alleen de opleidingen die eraan moeten geloven. Ook het Expertisecentrum Taal-Onderwijs en Communicatie (ETOC) haalt onvoldoende geld binnen volgens het faculteitsbestuur. Het centrum, dat in 1999 werd opgericht voor de uitvoering van toegepast derde geldstroomonderzoek, haalt geen grote opdrachten meer binnen en kan daardoor niet kostendekkend worden uitgevoerd. Het ETOC is daarom niet meer levensvatbaar, concludeert de faculteit.

Het concept reorganisatieplan wordt nog besproken in de faculteitsraad en universiteitsraad. Daarna worden personeelsleden officieel geïnformeerd.

Lees hier het reorganisatieplan (PDF) en het sociaalplan (PDF).

Dinsdag 9 april

09-04-2013