Letterenbieb verhuist in december

De bibliotheek van letteren verhuist in de tweede en derde week van december naar de UB. Boeken zijn dan even niet beschikbaar voor studenten.

‘We proberen die periode tot het minimum te beperken’, legt decaan Gerry Wakker van letteren uit. ‘Studenten kunnen de boeken van tevoren lenen. We beseffen hoe belangrijk de toegankelijkheid van het materiaal is en zullen alles goed communiceren via Nestor.’

Alleen de boeken verdwijnen uit het Harmoniecomplex. Het meubilair blijft gewoon staan. Na de verhuizing kunnen studenten de bibliotheek dan ook gewoon weer gebruiken om te studeren.

Studieplaatsen

Het is niet de bedoeling dat er een langdurig tekort aan studieplaatsen ontstaat, zoals na de verhuizing van de bètabibliotheek uit de Bernoulliborg. Die ruimte stond meer dan een jaar lang leeg. ‘We willen minimaal hetzelfde aantal studieplekken aanbieden als voor de verhuizing’, zegt Wakker.

Onduidelijk is wat er uiteindelijk met de ruimte gaat gebeuren. De faculteit kijkt samen met de afdeling Vastgoed en Investeringen (VGI) van de RUG wat de mogelijkheden zijn. Eén ding is alvast duidelijk: het filmzaaltje bij de bibliotheek blijft bestaan.

 

21-11-2013