Letterenpartijen bezorgd over begroting

De studentenpartijen en personeelspartij van letteren vinden dat er snel maatregelen genomen moeten worden om de faculteit uit de rode cijfers te halen.

Dat bleek vrijdag tijdens een overlegvergadering van de faculteit. Alle partijen waren het met elkaar eens dat letteren op korte termijn actie moet ondernemen om financieel weer in het reine te komen.

Beleidsarm

Volgens Jan-Anne van der Wel van Lijst Alpha zou de begroting ‘beleidsarm’ zijn. Er worden volgens zijn partij geen duidelijke maatregelen aangedragen over hoe het nu verder moet.

De Personeelsfractie noemt de rode cijfers onacceptabel. ‘We raken zo al ons spaargeld kwijt, dus het is nu noodzakelijk te kijken naar de opties die we hebben’, aldus Bastiaan Aardema.

Nog geen reddingsplan

Faculteitsbestuurder Egon Dietrich kon tijdens de vergadering nog geen concreet reddingsplan overleggen. Wel noemde hij enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen. Zo zou de doorstroom beter moeten, met name die van bachelorstudenten naar de master. Ook wil de faculteitsbestuurder het aantal niet-bekostigde studenten terugdringen.

Volgens Dietrich hebben deze maatregelen nog wat voorbereiding nodig, voordat het bestuur ermee aan de slag kan. Dat is dan ook de reden waarom de beoogde maatregelen nog niet zijn vastgelegd, aldus Dietrich. ‘Het is een bewuste keuze dat voor de jaren na 2016 nog geen beleid is geformuleerd, maar dit komt nog wel.’

De Personeelsfractie vindt het allemaal te lang duren en benadrukt dat er vorig jaar ook al is gediscussieerd over maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen.

Succes is de oorzaak

Volgens het faculteitsbestuur is de financiële malaise mede veroorzaakt door het succes van letteren. Zo zijn er nieuwe opleidingen opgericht, waardoor er meer personeel moet worden aangenomen. Hier staan nog onvoldoende inkomsten tegenover, aldus het bestuur.

11-09-2015