Lintjesregen voor vijf hoogleraren

Koning Willem Alexander heeft voor het eerst een lintjesregen veroorzaakt. Vijf hoogleraren aan de RUG vielen in de prijzen.

Het gaat om Gillis Dorleijn, Douwe Draaisma, John Nerbonne, Wied Ruijssenaars en Feikje Vellinga-Schootstra.

De laatste wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Draaisma en Ruijssenaars allebei Officier. Dorleijn en Nerbonne gaan nog een stukje hoger op de ladder en worden Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Dorleijn

Gilles Dorleijn – hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde – is niet onderscheiden omdat hij zo geweldig piano speelt (wat hij wèl doet), maar wel omdat hij geldt als een van de besten op zijn vakgebied, ‘altijd bereid en in staat om helder en enthousiasmerend zijn kennis over te dragen aan een heel breed publiek’.

Draaisma

Voor psycholoog Douwe Draaisma geldt eigenlijk hetzelfde, behalve dan dat hij ook nog eens veel boeken geschreven heeft voor een breed publiek. Volgens de commissie die over de lintjes gaat zijn er maar weinig Nederlandse wetenschappers die zo’n belangrijke rol spelen bij het aanzwengelen van intellectuele debatten in de samenleving.

Nerbonne

John Nerbonne, hoogleraar Informatiekunde, kreeg twee jaar geleden de prestigieuze Alexander von Humboldtprijs en misschien is dat voor zijn wetenschappelijke verdiensten nog wel belangrijker dan een lintje. Hij wordt geroemd vanwege zijn uitzonderlijke wetenschappelijke en bestuurlijke kwaliteiten.

Ruijssenaars

Wied Ruijssenaars, hoogleraar Orthopedagogiek, is een autoriteit op het gebied van dyslexie. Hij probeert momenteel – samen met anderen – staatssecretaris Dekker ervan te overtuigen dat ook voor rekenproblemen bij dyslectische kinderen een regeling nodig is. Zijn motto bij dyslexie: oefenen, oefenen, oefenen.

Vellinga

Feikje Vellinga-Schootstra zet zich al bijna veertig jaar in voor het Nederlandse straf- en procesrecht en is een drijvende kracht achter de vernieuwing ervan. Haar motto: juristen moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, punt, uit. Dat geeft ze haar studenten ook mee. Twee jaar geleden werd ze uitgeroepen tot Docent van het Jaar.

 

 

 

25-04-2014