‘Loonsverhoging’ voor studentassessor

De studentassessor krijgt een ‘loonsverhoging’. De adviseur van het universiteitsbestuur ontvangt voortaan twaalf maanden bestuursbeurs, in plaats van tien.

De ‘loonsverhoging’ is opgenomen in het profileringsfonds, een potje waaruit onder anderen bestuursleden van studie- en studentenvereniging een vergoeding krijgen omdat ze door het werk dat ze doen studievertraging oplopen. Een maand bestuurswerk levert 444,20 euro op.

De Personeelsfractie tekende protest aan in de universiteitsraad. ‘We vinden eigenlijk dat deze adviseur van het college niet in het profileringsfonds zou moeten zitten’, probeerde fractievoorzitter Bart Beijer. ‘Het fonds heeft een bepaalde omvang en kan maar één keer opgegeten worden. Als je de een verhoogt, gaat dat ten koste van de ander. We vinden het vreemd dat deze functie wordt opgewaardeerd en andere niet, zoals de bestuurders van de KEI-week die daar veel meer tijd in steken. Daarnaast vinden we dat een ophoging de status van de assessor nog verder verhoogt ten opzichte van andere functionarissen.’

Discussie

Universiteitsbestuurder Sibrand Poppema vond een discussie niet nodig. ‘Als we stemmen is het tien tegen whatever en dan zijn we klaar’, hield hij de personeelsleden voor. Met de tien doelde hij op de studentenpartijen die voor de ophoging waren, en met whatever het handjevol personeelsleden dat tegensputterde.

‘Wij hebben de assessor in het profileringsfonds ondergebracht zodat de raad ook zijn toezichthoudende functie kan vervullen. Halen we ‘m eruit, dan heeft u dat niet meer’, vervolgde Poppema. ‘Ik vind het wel een beetje flauw als u zegt dat andere functies niet worden verhoogd. We verwachten dat de assessor twaalf maanden actief is. En – right or wrong – dat ze in Amsterdam een erg luxe regeling hebben voorgesteld voor de studentassessor heeft ook enig effect.’

De raad stemde uiteindelijk, met uitzondering van de Personeelsfractie, voor de wijziging in het profileringsfonds.

02-09-2015