‘Maak studeren aantrekkelijker voor 30-plussers’

Studeren moet aantrekkelijker worden gemaakt voor 30-plussers door ze gebruik te laten maken van het studievoorschot, vindt Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66).

Sinds het verdwijnen van de basisbeurs betalen studenten hun studie door te lenen tegen een lage rente. Je kunt echter alleen gebruikmaken van het studievoorschot als je jonger bent dan dertig jaar. Dat moet veranderen, zegt Van Meenen.

‘Je bent niet uitgeleerd als je de dertig bent gepasseerd. Het is al lang niet meer zo dat je je hele werkzame leven bij één werkgever blijft. Mensen beginnen een nieuwe carrière of willen op latere leeftijd gaan studeren. Dat moet je voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken’, zegt hij. Van Meenen wil zijn voorstel vandaag bespreken in de Tweede Kamer.

Meer studenten

Uit onderzoek blijkt volgens D66 dat er tussen de 2 tot 5 procent van de 30-plussers een opleiding gaat doen door het beschikbaar maken van het studievoorschot. ‘Dat gaat om 80 duizend tot 200 duizend mensen ouder dan dertig die een opleiding gaan doen, die dat zonder het beschikbaar maken van het studievoorschot niet zouden doen.’

De 30-plussers kunnen nu al wel gebruikmaken van het collegekrediet. Maar daarbij kunnen ze alleen lenen om collegegeld te betalen. Met een studievoorschot kan ook geld worden geleend voor levensonderhoud, eventuele gederfde inkomsten of andere studiekosten.

Te duur

Minister Bussemaker ziet het niet zitten. Volgens haar hebben de oudere studenten veel meer belangstelling voor flexibeler deeltijdonderwijs dan een gunstige leencapaciteit. En daarnaast is het te duur, zegt ze. ‘Met een eventuele uitbreiding van de studievoorschotfaciliteit zijn kosten gemoeid. De relevante kosten hiervan zijn geraamd op structureel zo’n 50 miljoen euro per jaar vanaf 2038. Ook neemt door de extra leningen de staatsschuld structureel vanaf 2038 met circa 3,2 miljard toe.’

 

28-10-2015