Medewerkers voelen zich onvoldoende gewaardeerd

De medewerkers van de RUG gaan met veel passie aan het werk, maar voelen zich niet voldoende gewaardeerd, blijkt uit de jaarlijkse personeelsenquête.

Ieder jaar vinden de bijna zesduizend medewerkers van de universiteit in oktober een online enquête in hun mailbox. Dit jaar nam bijna de helft (47 procent) de moeite om te reageren.

Uit de resultaten blijkt dat net als vorig jaar de medewerkers vinden dat hun prestaties slecht worden herkend en beloond. Ook zijn ze ontevreden over de tijd en ruimte die ze krijgen om goed onderwijs te geven of onderzoek te doen.

Bespreken van geleverde prestaties

De universiteit scoort al jaren minder op waardering, onderwijs en onderzoek. De afdeling human resources, die de enquête rondstuurt, adviseert het universiteitsbestuur daarom ‘een vasthoudende aanpak gericht op het bespreken, verbeteren en erkennen van geleverde prestaties.’

Verder vraagt de score op onderwijs ‘om een nadere analyse’. De toenemende aandacht voor de basiskwalificatie onderwijs (BKO), onderwijsvernieuwing en onderwijskwaliteit zou wel eens voor een sterker beleefde werkdruk kunnen zorgen dan voorheen, vermoedt de afdeling.

Mensen hebben passie voor hun werk

Overigens geven de medewerkers aan dat ze veel passie hebben voor hun werk, zich verbonden voelen met de universiteit en dat de RUG goed inzet op internationalisering.

De uitkomsten worden donderdag in de universiteitsraad besproken. De volgende personeelsenquête wordt over anderhalf jaar gehouden.

21-01-2014