Meer fraude, dus ook meer regels

Studenten frauderen meer tijdens practica en tentamens. Reden voor de RUG om duidelijker te maken welke straffen daarop staan.

De model Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de RUG is aangepast. Onder het kopje fraude en plagiaat wordt studenten nu duidelijk verteld welke sancties de examencommissie kan opleggen.

‘We zien steeds meer zaken bij het college van beroep voor de examens die over fraude of plagiaat gaan. We hebben daarom de examencommissies gevraagd of zij inderdaad meer fraude tegenkomen en dat blijkt het geval. Dat was voor ons reden om het reglement aan te passen’, zegt RUG-jurist Aart Korten.

Een jaar geen tentamen

Dat fraude en plagiaat niet is toegestaan, stond eerder ook al in het reglement, maar wordt in het nieuwe artikel explicieter genoemd.

Studenten lopen de kans dat ze maximaal een jaar geen tentamens of examens mogen afleggen. En maken ze het heel bont, dan kunnen ze zelfs van de universiteit worden gestuurd. ‘Je moet wel weten wat je boven het hoofd hangt, daarom is het goed om voor studenten duidelijk te maken wat er op fraude staat’, zegt Korten.

Van knoeien tot spieken

Fraude varieert van knoeien met practicumverslagen tot ouderwets spieken. Korten: ‘Bijvoorbeeld rechtenstudenten die iets in hun wetboek schrijven of studenten die hun mobiel laten aanstaan.’

Overigens is nog nooit een student van de universiteit gestuurd wegens fraude of plagiaat.

14-04-2014