Meer inspraak voor studenten en medewerkers

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een aantal maatregelen die studenten en medewerkers meer macht moeten geven. Mooi, zeggen de studentenpartijen, maar nu moet de universiteit er wel wat mee doen.


De Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat opleidingscommissies meer te zeggen krijgen. Studenten kunnen voortaan meebeslissen over bijvoorbeeld de studielast van vakken. En het universiteitsbestuur kan voortaan niet meer gekozen worden zonder inspraak van studenten en docenten. Voortaan moeten tenminste één student en één docent in de sollicitatiecommissie zitten. En studiepunten kunnen niet zomaar meer na verloop van tijd ongeldig worden verklaard.

Opleidingscommissies

Het zijn stappen in de goede richting, vinden de studentenpartijen. ‘Maar het hangt allemaal af van de uitwerking’, zegt fractievoorzitter Alexander van ’t Hof van SOG. Dat opleidingscommissies meer te zeggen krijgen is mooi, vindt de partij. ‘Maar meer macht moet hand in hand gaan met meer ondersteuning, training en erkenning. Zodat ze die macht ook kunnen benutten’, meent Van ’t Hof.

Nathalie Niehof van Lijst Calimero is het daarmee eens. ‘Vanuit de universiteit moet er nu wel een stimulans komen voor opleidingscommissies om te professionaliseren. Er zijn opleidingscommissies die heel goed functioneren en die ook goed de stem van de student overbrengen naar de opleiding. Er zijn ook opleidingscommissies, vooral van kleine opleidingen, die extra gestimuleerd zullen moeten worden.’

Sollicitatie

Ook zijn ze blij dat studenten een stem krijgen bij de sollicitatieprocedure voor universiteitsbestuurders. De belangen en zorgen van studenten kunnen dan worden meegenomen. Maar, waarschuwt Niehof, dan is het wel belangrijk dat die student onafhankelijk is en volledig wordt betrokken bij het proces. ‘Zodat hij of zij een weloverwogen keuze kan maken en inderdaad een professionele kijk op de zaak kan hebben.’

‘We vinden één student en één docent wel erg weinig’, zegt Van ’t Hof. ‘Dan heb je geen evenwichtig beeld van de studenten- en docentenpopulatie.’

Studiepunten

Dat er geen houdbaarheidsdatum meer op studiepunten zit, valt helemaal in goede aarde. Niehof: ‘Eigenlijk te bespottelijk voor woorden dat het überhaupt mogelijk was om studiepunten ongeldig te verklaren. Deze maatregel is voor studenten natuurlijk hartstikke positief!’

Collegegeldvrij besturen

Twee weken geleden vroeg studentenpartij SOG opnieuw aan het universiteitsbestuur om collegegeldvrij besturen mogelijk te maken. De minister had al aangegeven er wat in te zien, maar nu is ook de Kamer akkoord. Studenten die een bestuursjaar doen, hoeven straks geen collegegeld te betalen, maar kunnen wel bij hun universiteit ingeschreven blijven staan. Ze mogen geen colleges volgen of tentamens maken, maar kunnen wel gebruikmaken van studiefinanciering.

‘De RUG is nu aan zet’, zegt Van ’t Hof. De universiteit wil wel, maar wil eerst wachten tot het plan wettelijk is vastgelegd. ‘Maar dan loop je achter de feiten aan, want dan ga je het pas een jaar later implementeren. Je erkent het al, maar zet niet door. We willen geen woorden, maar daden’, reageert de SOG-fractievoorzitter.

De plannen uit de Kamer zijn een reactie op het wetsvoorstel ‘Wet versterking bestuurskracht’ van onderwijsminister Bussemaker. Over die wet wordt pas volgende week gestemd.

10-02-2016