Meer macht voor studenten en medewerkers

Hoewel studenten nauwelijks komen opdagen tijdens universitaire verkiezingen, krijgen ze toch meer te zeggen over de gang van zaken aan de universiteit. De Eerste Kamer steunt het wetsvoorstel voor meer inspraak van studenten en medewerkers.

Enkele maanden geleden vonden de partijen in de Eerste Kamer dat er nog veel mankeerde aan het wetsvoorstel van minister Jet Bussemaker, maar nu staan ze er toch achter, meldt Nu.nl. De senatoren zijn in ruime meerderheid voor meer macht voor studenten en medewerkers.

Studenten krijgen bijvoorbeeld meer invloed bij de werving van nieuwe bestuurders. Collegegeldvrij besturen wordt ingevoerd en opleidingscommissies krijgen meer te zeggen. Ook kunnen studiepunten niet zomaar meer ongeldig worden verklaard.

Discussie

Het wetsvoorstel zorgde voor dagenlange discussies in de Tweede Kamer en een stortvloed aan wijzigingen. Vervolgens werden in de Eerste Kamer door VVD, CDA en D66 veel vraagtekens gezet bij de voorstellen.

Ze hadden kritiek op het plan om de houdbaarheidsdatum van studiepunten te beperken. En ook het idee om studenten die voltijd een bestuursjaar doen collegegeldvrij te laten studeren, viel niet in goede aarde. ‘Geeft dit studenten niet een aansporing om zich in bochten te gaan wringen om onder deze gunstige regeling te vallen?’, vroeg de VVD zich af.

Maar die kritiek verdween dinsdag als sneeuw voor de zon. Alle partijen gingen overstag.

Verkiezingen

Wel maakten ze zich zorgen over de geringe betrokkenheid van studenten bij het bestuur van hun universiteit, schrijft het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Bij de meeste universiteiten neemt nog geen 20 procent van de studenten de moeite om te stemmen bij universitaire verkiezingen. In Groningen bleef de teller steken op 27,9 procent.

Dat moet anders, vindt Ruard Ganzevoort van GroenLinks. Hij vroeg zich af of de inspraak er in de toekomst heel anders uit moet zien. Met internetpeilingen en brainstormsessies bijvoorbeeld. Bussemaker heeft daar wel oren naar en gaat kijken of experimenten mogelijk zijn.

08-06-2016