Meer meldingen overlast studenten

Het aantal meldingen van overlast door studenten is de afgelopen jaren sterk gestegen. De gemeente gaat maatregelen treffen.

Of studenten echt voor meer overlast zorgen is volgens de gemeente niet duidelijk. Het kan ook zijn dat Stadjers het meldpunt makkelijker weten te vinden. Maar feit is wel, zo meldt Dagblad van het Noorden, dat het aantal meldingen van overlast flink is gestegen. Van 323 in 2008 naar 628 in 2012.

Briljantstraat

De meeste problemen ontstaan in de Briljantstraat in Vinkhuizen, waar verhuurders de gemeentelijke regels ontwijken door eengezinswoningen om te bouwen tot studentenappartementen. Buurtbewoners klagen er massaal over rommel en fout geparkeerde fietsen.

Het college wil nu in de Briljantstraat een proef beginnen om de overlast samen met bewoners, studenten, corporaties en politie aan te pakken. Ook worden enkele straten in de Zeeheldenbuurt en Paddepoel onder de loep genomen.

18-12-2013