Meer meldingen van seksuele intimidatie

Het aantal meldingen van seksuele intimidatie aan de RUG is flink gestegen. In 2014 kwamen er drie klachten binnen, vorig jaar waren dat er dertien.

Dat blijkt uit een rapport van vertrouwenspersoon Marijke Dam. Dam noemt de stijging opvallend. ‘Bij de meldingen lijkt internationalisering soms een rol te spelen, met name bij studenten’, concludeert ze.

De meldingen zijn niet altijd te herleiden tot interculturele verschillen, aldus de vertrouwenspersoon. ‘Het kan ook gaan om toegenomen kwetsbaarheid in een vreemd land: ze zijn alleen, komen iemand tegen die daar gebruik van maakt, et cetera.’

Van de meldingen over seksuele intimidatie waren er vier afkomstig van vrouwelijke studenten en vijf van vrouwelijk ondersteunend personeel (obp). Ook kwamen er meldingen binnen van twee promovendi, een man en een vrouw, en twee van wetenschappelijk personeel, ook een man en vrouw. Een exacte oorzaak voor de stijging van het aantal meldingen is moeilijk aan te wijzen, aldus de vertrouwenspersoon. Vooral bij de studenten lijkt er een link met internationalisering van het onderwijs, zo meldt het rapport. ‘En dat geldt dan zowel voor Nederlandse studenten die in het buitenland tegen problemen aanlopen, bijvoorbeeld op een stageplek, als voor buitenlandse studenten die hier vooral tegen problemen met medestudenten aanlopen.’

Gedragscode

Dam heeft een aantal meldingen naar de klachtencommissie Seksuele Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie (SIAGD) gestuurd. ‘Zonder al te veel in detail te treden, kan worden geconstateerd dat niet elke leidinggevende in de gaten heeft dat hij of zij een voorbeeldfunctie heeft op het terrein van sociale veiligheid, en weet welk gedrag daarbij hoort. En vanwege sociale media en dergelijke kunnen mensen elkaar het leven extra zuur maken’, zegt zij.

De grens tussen werk en privé wordt online makkelijk overschreden, denkt Dam. ‘Studenten en medewerkers vergeten soms dat de sociale omgangsvormen die offline gelden ook online gerespecteerd moeten worden.’ De vertrouwenspersoon adviseert de universiteit daarom een gedragscode in te stellen voor online contact. Dam: ‘Het klinkt betuttelend om richtlijnen voor te stellen, maar daarmee schep je wel duidelijkheid.’

Het universiteitsbestuur was op het moment van publiceren nog niet bereikbaar voor een reactie.

08-06-2016