Meerderheid Tweede Kamer tegen hoger collegegeld

Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het experimenteren met hoger collegegeld.

De PvdA wil dat minister Jet Bussemaker haar voorstel voor zo’n experiment intrekt. En daarmee is er een meerderheid in de Kamer, concludeert Nu.nl.

Het plan om voor extra trajecten voor excellente studenten hoger collegegeld te vragen was een wens van de VVD en stamt uit het vorige kabinet, toen er afspraken over zijn gemaakt tussen kabinet en universiteiten. Bussemaker kwam twee jaar geleden alsnog met een voorstel om de onderwijsinstellingen ermee te laten experimenteren, maar dat voorstel verdween in de ijskast toen er in de Kamer werd gesproken over het afschaffen van de basisbeurs.

De PvdA ziet nu niets meer in het plan van Bussemaker. ‘Het voorstel houdt geen rekening met de achtergronden van studenten. Je hebt dan straks een opleiding communicatie en excellente opleiding communicatie voor wie het kan betalen’, zegt PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis tegen Nu.nl.

Ook SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren zijn tegen collegegelddifferentiatie.

‘Dit was afgesproken’

De VVD is verbolgen. ‘We hebben in 2012 een pad ingezet naar meer ambitie in het hoger onderwijs. Dit was onderdeel van een afspraak tussen kabinet, hoger onderwijs en universiteiten. Universiteiten kunnen zich meer gaan profileren via onder meer excellentieprogramma’s. Daar staat tegenover dat ze de mogelijkheid krijgen om voor deze programma’s collegegeld te differentiëren’, reageert Pieter Duisenberg.

Nu het leenstelsel er is, ziet Bussemaker ‘geen reden om nog met collegegeld te differentiëren’, laat ze aan Nu.nl weten. Dat besluit moet ze echter nog met de Kamer bespreken.

‘Geen drempels’

Studentenorganisatie ISO is blij dat de Kamer ‘nu ook inziet dat het niet wenselijk is om drempels op te werpen voor extra trajecten’. ‘De toegankelijkheid van kwalitatief goed onderwijs moet voor iedereen gewaarborgd blijven. Kwalitatief goed en kleinschalig onderwijs is de norm en bij die norm hoort geen collegegelddifferentiatie’, aldus bestuurslid Rosanne Broekhuizen.

14-04-2015