Wereldwijde colleges

Nog dit kalenderjaar begint de RUG met het aanbieden van MOOC’s, massive open online courses. Ofwel online colleges die door iedereen overal ter wereld kunnen worden gevolgd.

De commissie e-learning van de RUG, vorig jaar ingesteld door het universiteitsbestuur om de mogelijkheden van online colleges te onderzoeken, heeft een half miljoen euro toegekend aan twaalf projecten. Later wordt nog eens een half miljoen verdeeld.

‘We hebben alle faculteiten kort na de zomer gevraagd om met voorstellen te komen voor het gebruik van moderne media om klassiek onderwijs beter te maken. Daar zitten ook MOOC’s bij’, vertelt commissievoorzitter Harry Garretsen. Wat de projecten precies inhouden wil hij nog niet vertellen. ‘De faculteiten zijn nog niet allemaal op de hoogte gesteld van het feit dat ze geld krijgen.’

Digitale lessen

De RUG heeft een miljoen euro gekregen van onderwijsminister Jet Bussemaker. Zij liet onlangs in een brief aan de Tweede Kamer weten flink in te willen zetten op het bevorderen van digitale lessen.

Garretsen: ‘We willen daarmee de opleidingen die we al hebben versterken. Het is geen doel, maar een middel. We gaan geen MOOC’s maken omdat dat leuk staat in de De Wereld Draait Door, maar om er studenten mee te trekken. Dat als je een online college geschiedenis hebt gevolgd, je graag naar Groningen wilt komen om hier de studie te volgen.’

Intern

In de brief die Bussemaker vorige week naar de Tweede Kamer stuurde somde ze alle universiteiten op die zich al bezighouden met MOOC’s en gratis colleges via iTunesU. Opvallende afwezige in die lijst is de RUG. ‘We doen het al heel veel, maar niemand weet het’, zegt Peter van Laarhoven, projectmanager van het Centrum voor Informatietechnologie (CIT).

‘Colleges worden al heel veel opgenomen, maar alleen intern aangeboden. En elke faculteit pakt het weer anders aan. Bij rechten en letteren is al veel ervaring opgedaan.’ Bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) willen ze nog niet. En bij iedere collegezaal is de gebruikte software weer anders. We willen dat anders, maar het is heel politiek.’

Plannen

Plannen om alle grote collegezalen te voorzien van videoregistratie liggen er al een jaar, zegt Van Laarhoven. ‘Maar ze worden iedere vergadering van het managementberaad weer vooruit geschoven. Eind januari hopen we groen licht te krijgen om vanaf september veertien grote zalen te voorzien van collegeregistratie. Alleen FWN heeft er moeite mee.’ Dat zit ‘m in het feit dat men bang is dat studenten niet meer naar college komen.

‘Er gebeurt het nodige. We lopen echt niet achteraan’, constateert Garretsen. ‘We zetten ook in op een goeie e-learning omgeving voor bijvoorbeeld statistiekonderwijs. Dat vinden we minstens zo belangrijk als een MOOC die het publicitair goed doet.’

 

14-01-2014