Miljoenen voor learning communities

Het universiteitsbestuur heeft 3 miljoen euro gereserveerd voor de ontwikkeling van learning communities. Deze maand gaan twaalf nieuwe leergemeenschappen van start.

Het universiteitsbestuur zet flink in op learning communities. Het is een van de drie pijlers in de nieuwe toekomstvisie die ervoor moet zorgen dat studenten actiever worden. Vorig collegejaar werden vier pilots met het nieuwe onderwijssysteem uitgevoerd aan verschillende faculteiten. Er komen er nu twaalf bij.

Alle faculteiten konden de afgelopen maanden projectaanvragen indienen bij de door het universiteitsbestuur aangestelde stuurgroep. De stuurgroep, die ervoor moet zorgen dat over drie jaar alle faculteiten learning communities hebben, heeft voor elk jaar 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Pilots

In totaal werden negentien projectaanvragen ingediend, waarvan er uiteindelijk twaalf zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van 870.440 euro. Onder meer letteren, Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen (GGW), Ruimtelijke Wetenschappen (RW), Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) en Gedrag- en Maatschappijwetenschappen (GMW) beginnen nieuwe leergemeenschappen.

Wat de learning communities precies inhouden was op het moment van publicatie nog niet duidelijk. De docenten zijn nog druk bezig met de voorbereidingen. ‘We zijn het momenteel aan het ontwikkelen. Ik vrees dus dat ik er op dit moment nog niet veel meer over kan zeggen. We moeten het eerst draaien en de ervaringen afwachten’, laat een van hen weten.

01-09-2015