Miljoenen voor RUG-bedrijven

De provincie Groningen steekt miljoenen in bedrijven die voortkomen uit de RUG.

In totaal komt 7,5 miljoen euro beschikbaar uit het zogeheten Carduso Capital Fonds voor technologische MKB-bedrijven en bedrijven die voortkomen uit de universiteit, meldt RTV Noord. De RUG is mede-oprichter van Carduso Capital.

Energie-intensieve bedrijven in de Eemsmond en op Zernike krijgen elk jaar tien miljoen euro uit een pot van veertig miljoen.

Innovatie

Met het geld wil de provincie innovatieve bedrijven de mogelijkheid geven om ideeën en prototypes uit te werken en uiteindelijk naar de markt te brengen, om zo het bedrijf verder te kunnen laten doorgroeien.

‘Je ziet dat de laatste jaren de banken daar wat meer terughoudend in zijn geworden, waardoor innovatie moeilijk op gang komt. En dat willen wij op deze manier stimuleren. We hebben het geld bewust aan de kant gezet om risicovolle projecten verder te helpen’, zegt gedeputeerde Patrick Brouns tegen RTV Noord.

Het Europees Investerings Fonds zou willen bijdragen met zestien miljoen euro.

27-05-2015