Minder loon voor nieuwe bestuurders universiteiten

Onderwijsbestuurders mogen vanaf 2016 nog maar 179.000 euro verdienen. Tenminste, als ze leiding geven aan een grote universiteit of hogeschool.

Minister Ronald Plasterk laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat vanaf volgend jaar de wet verlaging bezoldigingsmaximum (WNT) ook voor het wetenschappelijk onderwijs geldt. En dat betekent dat nieuwe bestuurders niet meer maximaal 230.000, maar ‘slechts’ 179.000 euro mogen verdienen.

De norm geldt alleen voor nieuwe bestuurders of als een bestaand contract verlengd wordt. Plasterk heeft in overleg met hogescholen en universiteiten besloten de salarissen te koppelen aan ‘de bestuurlijke complexiteit van de instelling’. Hoe meer studenten en opleidingen de universiteit heeft, hoe hoger het loon van de bestuurders. Maar dat salaris mag nooit hoger zijn dan 179.000 euro.

Er zijn ook nieuwe regels voor extern ingehuurde bestuurders. Die mogen straks de eerste zes maanden van hun aanstelling 24.000 euro per maand verdienen, en het volgende halfjaar ‘maar’ 18.000 euro per maand. Ook geldt een uurtarief van maximaal 175 euro. En na een jaar geldt ook voor hen de norm van 179.000 euro.

RUG-bestuurders

De huidige universiteitsbestuurders van de RUG hoeven zich geen zorgen te maken. Vorig jaar heeft de Raad van Toezicht het volledige college voor een nieuwe termijn benoemd. Zij vallen vooralsnog dus niet onder de nieuwe WNT-norm.

RUG-voorzitter Sibrand Poppema verdiende in 2014 in totaal 229.013 euro. Vicevoorzitter Jan de Jeu verdiende 199.120 euro en rector magnificus Elmer Sterken verdiende 195.865 euro.

Twee jaar geleden moest de universiteit een boete van 12.000 euro betalen, omdat Poppema in 2011 te veel verdiende. Met een salaris van 236.424 euro kwam de bestuursvoorzitter 12.237 euro boven het maximum van de toenmalige WNT-norm uit. Bij een eerdere verlenging van zijn contract is Poppema’s salaris op zijn eigen verzoek verlaagd.

18-11-2015