Minister wil laatste woord over campus Yantai

De RUG moet eerst goedkeuring krijgen van onderwijsminister Bussemaker, voor het een zustercampus in China opent.

Er is nog te veel onduidelijk over de plannen om nu al te kunnen bepalen of de campus moet doorgaan of niet, zegt Bussemaker. Maar als het zover is, moet de RUG eerst met haar overleggen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Indien ik twijfel aan de wenselijkheid van dit initiatief, of wanneer het ernaar uitziet dat de plannen kwalitatief of financieel onvoldoende geborgd zijn, zal ik ingrijpen.’

De minister reageert op vragen van SP-kamerlid Jasper van Dijk die, na een interview in de Volkskrant met RUG-baas Sibrand Poppema, de universiteitsbestuurder het ‘schoolvoorbeeld van een megalomane bestuurder’ noemde.

Geen reden om te stoppen

Van Dijk wil weten of Bussemaker de plannen voor de campus in de Chinese stad Yantai nog kan tegenhouden. Maar daar ziet de minister geen reden toe. Het sluit juist aan op de ruimte die ze wil bieden voor transnationaal onderwijs.

‘De meerwaarde van transnationaal onderwijs zie ik vooral in het versterken van internationale netwerken, het positioneren van het Nederlands hoger onderwijs in het buitenland en het vergemakkelijken van uitwisseling van studenten en docenten. Een eventuele daling van het aantal Nederlandse studenten kan op zichzelf geen reden zijn om te starten met transnationaal onderwijs.’

Vinger aan de pols

De minister houdt daarom de vinger aan de pols. ‘Het is noodzakelijk dat de RUG hiervoor een breed draagvlak heeft binnen de instelling en dat de RUG voldoet aan alle geldende regelgeving.’

Bussemaker vindt het ‘zorgelijk’ dat oud-leden van de universiteitsraad in een interview met de UK zeggen dat ze zich vernacheld voelen door het universiteitsbestuur. Ze heeft daarom bij de universiteit benadrukt dat medewerkers en studenten van de medezeggenschapsraden bij het proces moeten worden betrokken. Ook heeft ze het universiteitsbestuur gevraagd de kritiek in het rapport van de adviescommissie van de faculteit Economie en Bedrijfskunde serieus te nemen. De RUG heeft aangegeven dat dat ook gebeurt.

Risico’s

Daarnaast blijft ze in overleg met de universiteit over de eventuele financiële risico’s van de branchecampus in China. ‘Het ministerie heeft, in tegenstelling tot wat er in [de Volkskrant] staat, geen businesscase goedgekeurd. Een businesscase is nog in ontwikkeling, tussendocumenten zijn wel gedeeld.’

Bussemaker benadrukt dat de RUG geen gebruik mag maken van het overheidsgeld, dat de universiteit krijgt voor onderwijs en onderzoek, om de campus in Yantai te starten. Maar tegen de inzet van private middelen heeft ze geen bezwaar.

De RUG heeft voor zowel 2015 als 2016 500.000 euro gereserveerd om extra werkkracht in te huren voor de voorbereiding van de campus. Daarnaast is bijna 80.000 euro gebruikt voor advieskosten, reiskosten en vertalingen.

Tevreden

Poppema is blij met de antwoorden. ‘Het zijn logische heldere antwoorden. De minister geeft aan dat ze op de hoogte is en in draagvlak geïnteresseerd is. Maar we hebben ook nooit anders gedaan. Voor de rest geeft ze aan dat ze goed op de hoogte is en dat ze het plan in grote lijnen steunt. We zijn er tevreden mee.’

Lees hieronder de reactie van Bussemaker (scroll door de afbeelding om de hele brief te zien):

10-12-2015