‘Nederlands moet de hoofdtaal blijven’

Nederlands moet de hoofdtaal blijven in het hoger onderwijs, zegt onderwijsminister Jet Bussemaker.

Als opleidingen in het Engels worden gegeven, moet vooral worden nagegaan wat de argumenten daarvoor zijn, zegt de minister in een interview met NOS Radio 1. ‘Het is geen doel op zich.’

Bussemaker reageert daarmee op het plan van de hogeschool Avans om geen diploma te geven aan studenten die de Engelse taal onvoldoende machtig zijn.

Of een opleiding in het Engels moet worden gegeven hangt van de studie af, of waar de instelling zich bevindt, meent de minister. ‘Maar ik ben wel verantwoordelijk voor het gehele beeld in Nederland. En daar wil ik met de instellingen graag het gesprek over aangaan.’

Onderzoek

Engels in het hoger onderwijs is uiteraard van belang volgens de minister. Omdat een groot deel van de studenten wordt opgeleid voor de internationale arbeidsmarkt.

Bussemaker heeft de Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) gevraagd onderzoek te doen naar de positieve en negatieve effecten van ‘al te veel verengelsing van het hoger onderwijs.’

In december sprak de minister met de Tweede Kamer over verengelsing van het hoger onderwijs. Toen zei ze het niet passend te vinden voor Engels te kiezen, enkel en alleen om buitenlandse studenten te trekken. ‘Engels mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs, colleges moeten wel gegeven worden in goed Engels. Als de taal ten koste gaat van de nuance, van de diepgang van de stof, dan kunnen we het beter laten.’

Engels verplicht

Twee jaar geleden besloot de RUG een nieuw taalbeleid op te zetten: alle medewerkers en studenten moeten verplicht Engels kunnen spreken. Nederlands wordt gestimuleerd. Met het nieuwe taalbeleid wil de universiteit meer internationale studenten aantrekken.

De verplichting voor Engels zou vanaf 2018 worden ingezet, maar of dat gaat lukken is nog de vraag. ‘Er wordt hard gewerkt aan de invoering van het taalbeleid’, laat RUG-woordvoerder Gernant Deekens weten.

Volgens hem passen de opmerkingen van de minister over verengelsing goed bij het beleid van de RUG. ‘Het universiteitsbestuur beschouwt de RUG als een internationale universiteit, die is ontstaan, gevestigd en geworteld in Nederland. Daar hoort bij dat het Nederlands altijd de voertaal zal zijn. Vanwege het internationale karakter van het onderzoek en het onderwijs aan de RUG is besloten om het Engels als tweede voertaal te hanteren, omdat we daarmee recht doen aan de steeds internationaler wordende populatie van de RUG. Het feit dat de minister aangeeft dat Nederlands de hoofdtaal moet blijven past volgens mij prima in de richtlijnen die de RUG hanteert.’

31-03-2016