Niemand blij met wetsvoorstel Bussemaker

Onderwijsminister Bussemaker wil slecht bestuur bij onderwijsinstellingen aanpakken met een nieuwe wet waar niemand blij mee is.

De minister wil wanbestuur bij onderwijsinstellingen – zoals eerder bij ROC Amarantis en InHolland – voorkomen door de medezeggenschap te versterken en toezichthouders een meldplicht te geven. Maar volgens de partijen in de Tweede Kamer gaat Bussemaker niet ver genoeg. Ze laten in een aantal Kamervragen niets van haar wetsvoorstel heel.

Het voorstel is ‘voornamelijk cosmetisch’, begint de SP. Het is ‘volstrekt onvoldoende om de grote kwalitatieve problemen in het hoger onderwijs te kunnen veranderen’, schrijft de partij.

De regering doet veel te weinig met de roep om meer democratie en het afschaffen van het rendementsdenken, vinden de socialisten. Verwacht Bussemaker werkelijk dat de Maagdenhuisbezetters tevreden zijn met deze voorstellen, wil de SP weten. ‘Waarom denkt de regering dat met deze halfslachtige maatregelen het old boys network kan worden doorbroken? Is de regering wel op zoek naar draagvlak bij studenten en docenten voor haar beleid, of koerst zij doelbewust aan op een frontale aanvaring met studenten, docenten, hoogleraren en andere betrokkenen?’

‘Teleurstellend’

Er verandert wel iets door de nieuwe wet. De universiteitsraad mag straks advies geven over het profiel van een nieuwe bestuurder. Maar een advies kan worden genegeerd. ‘Teleurstellend’, zegt D66. De partij vindt dat de raad instemmingsrecht moet hebben op de benoeming en het ontslag van bestuurders. SP en PvdA zijn het daarmee eens. ‘Hoe ziet de regering het voor zich dat er nu wél bestuurders komen met feeling voor onderwijs en onderzoek, en een afkeer van geld slurpende vastgoedprojecten?’ vraagt SP aan Bussemaker.

Verder zien de partijen weinig in de meldplicht die de minister aan de Raden van Toezicht wil geven. Die moeten aan de bel trekken als ze wanbeheer constateren of als de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. ‘Welk probleem lost dat precies op?’ wil CDA weten.

Daarnaast zal de Raad van Toezicht niet alle gevallen melden, omdat ze daar zelf medeverantwoordelijk voor kunnen zijn, merkt SP op. De minister kan de taken van de Raden van Toezicht daarom beter overhevelen naar de medezeggenschap, vindt de partij.

Meer kritiek

De kritiek komt niet alleen uit de Tweede Kamer. De Raad van State liet eerder weten niet blij te zijn met de meldingsplicht omdat die ervoor kan zorgen dat bestuur en toezichthouder elkaar gaan tegenwerken. ‘Bijvoorbeeld doordat het bestuur de interne toezichthouder niet volledig informeert, wat ten koste zal gaan van zijn controlerende taak.’

Studentenorganisatie ISO noemt de wet een ‘gemiste kans’. En de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt het ‘onbegrijpelijk dat de minister geen serieuze stappen neemt’ voor meer democratie binnen de universiteiten.

Ook de universiteiten zijn niet blij met het wetsvoorstel. Best dat studenten en docenten veel te zeggen hebben over het onderwijs en de keuzes die het bestuur maakt, maar we moeten er niet in doorschieten, vindt VSNU-voorzitter Karl Dittrich. ‘Een universiteit is geen democratie’, zei hij eerder.

13-10-2015