‘Niemand echt gelukkig met nieuwe jaarindeling’

Het verkorte academische jaar bij de RUG moet studeren makkelijker maken. Maar blijkt bij veel faculteiten voor stress en studievertraging te zorgen.

Sinds een jaar duurt een academisch jaar bij de RUG nog maar veertig weken, twee weken korter dan de jaren daarvoor. Het verkorte academische jaar moet ervoor zorgen dat de RUG internationaal in de pas loopt, het voor studenten makkelijker wordt om aan verschillende faculteiten vakken te volgen en concurrentie tussen vakken tegengaan. Maar het zorgt er ook voor dat er geschoven en gepuzzeld moet worden.

Studievertraging

Vooral bij de studie psychologie worden roostertechnische problemen ondervonden. Met als gevolg soms wel tien weken studievertraging.

Herkansingsmogelijkheden die normaal direct na een vak plaatsvonden, kunnen door het nieuwe model niet meer in hetzelfde blok worden ingepland. Herkansingen worden daarom doorgeschoven naar een volgend blok. Als studenten hun tentamen niet in een keer halen kan in sommige gevallen niet worden voldaan aan toegangseisen voor een volgend vak.

Het levert op dezelfde manieren problemen op bij de overgang van bachelor naar master. Herkansingen worden nog wel aangeboden, maar als een student nominaal wil lopen en aan de harde knip wil voldoen moet er in één keer worden gepresteerd. ‘Wij zouden het zo niet doen’, vertelt faculteitsraadvoorzitter Casper Albers van Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. ‘Maar als faculteitsraad hebben we alleen een adviesrecht’.

De enige oplossing is volgens Albers om zowel de tentamens als de hertentamens in dezelfde week te plannen. ‘Maar het onderwijs gaat in deze week gewoon door, dus ik vraag me af hoeveel procent van de studenten dan nog komt opdagen voor deze lessen’, zegt hij.

Dubbel zo hard werken

Bij de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wiskunde & Natuurwetenschappen (FWN) is door de regeling de werkdruk voor zowel studenten als docenten verhoogd.
‘Er zijn evenveel colleges als voorgaande jaren, maar die moeten nu in minder weken plaatsvinden’, zegt decaan Jan Bouwman. ‘Daarnaast moeten docenten nu meer lessen geven in een week, waardoor ook voor hen de werkdruk is verhoogd.’

Bij FWN is het aantal lessen daarom aangepast. Hoogleraar Klaas Poelstra vertelt dat er practica zijn geschrapt en er opnieuw naar alle lessen gekeken is met de vraag wat er moet blijven. Poelstra geeft aan dat alleen lessen zijn geschrapt als hiermee niet de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komt. ‘We hebben eindtermen en daar moet gewoon aan worden voldaan, dat lukt ook nog steeds. Voor sommige studies betekent dit dat bepaalde practica geschrapt konden worden, andere studies hebben nu langere practica.’

Niemand echt gelukkig

Volgens vice-decaan Dirk Jan Wolffram wordt ‘niemand echt gelukkig’ van het nieuwe model. Door de nieuwe jaarindeling is er nu een week onderwijs na de kerstvakantie, maar omdat veel studenten aan het studeren zijn voor tentamens komt er bijna niemand opdagen.

Een aantal docenten geeft daarom alle colleges in zes weken en laat de colleges na de kerstvakantie vervallen of gebruikt ze slechts voor responsiecolleges. Maar daardoor ontstaat er een erg ruime tentamenperiode van drie weken, en dat is volgens Wolffram niet nodig.

Puzzelen en schuiven

De werkdruk neemt niet alleen toe voor studenten en docenten, ook de roostermakers krijgen ermee te maken. Volgens Esther Marije Klop, adviseur onderwijs, lukt het wel om de tentamens in de gebruikelijke drie tijdslots te plannen, maar moet er meer worden gepuzzeld en geschoven. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van externe locaties, zoals het Martiniplaza. En dat is duur.

‘Topstudenten en internationals worden door de regeling bevoordeeld, terwijl de ‘gewone’ student zo de dupe is’, concludeert Albers.

 

Update:

Het universiteitsbestuur erkent het probleem. RUG-woordvoerder Riepko Buikema ziet het als een continu proces, waarbij de beleidsafdelingen voor onderwijs en voor huisvesting nauw samenwerken met de faculteiten. ‘Het is nu zaak om knelpunten op te lossen en te leren van de positieve ervaringen. Maar concrete acties of maatregelen zijn nu nog niet te noemen.’

15-10-2014